Město se soudí s nájemcem Kleinova paláce. Hodlá mu vypovědět smlouvu

  • 30. července 2019
  • 2 minuty čtení
(ral) - Neplacení nájemného a nedostatečné investice do rekonstrukce. Tak by se daly jednoduše popsat důvody sporu mezi nájemcem Kleinova paláce, společností CLEREL, a městem Brnem. Po podání už čtyř žalob ze strany města se nyní jeho vedení rozhodlo vypovědět nájemci smlouvu.

Nájemní smlouvu uzavřelo město se společností CLEREL (tehdy ještě Credit Lyonnais Bank Praha) v roce 1994, a to na 90 let. Podle smlouvy měl nájemce na prvních 40 let nájem pevně stanovený, ale splácet jej neměl penězi, nýbrž investicemi do rekonstrukce budovy. Podle brněnských radních nájemce tuto podmínku neplní a zároveň není ochoten hradit nájem. Peněžité plnění by podle smlouvy přesahovalo za 40 let 580 milionů korun, do letoška, tedy za 25 let, je „odbydleno“ nájemné ve výši asi 352 milionů. „Z veřejně dostupných zdrojů v obchodním rejstříku bylo zjištěno, že částka vynaložená na rekonstrukci provedenou na základě kolaudačního rozhodnutí z května 1996 pravděpodobně nepřesáhla hranici 80 milionů,“ popsal náměstek primátorky pro majetkovou oblast Tomáš Koláčný.

Aby nedošlo k promlčení nároků města, podalo Brno od roku 2018 už čtyři částečné žaloby na úhradu nájemného za 3 roky zpětně. Ačkoliv se právní zástupci obou stran sešli k osobnímu jednání, ke smírné dohodě dosud nedošlo. Rada města proto na svém posledním jednání rozhodla, že z důvodu hrubého porušování smlouvy vypoví společnosti CLEREL nájemní smlouvu a podá žalobu o vyklizení pronajaté nemovitosti. Se současnými uživateli prostor chce město jednat, zda mají zájem o pokračování pronájmu. Následně by s nimi uzavřelo nové smlouvy za stejných cenových podmínek, jaké jim nyní stanovují jejich smlouvy podnájemní. 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít