Přeskočit na obsah

Město podpoří handicapované sportovce

16. června 2021
Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 1 495 000 Kč na podporu handicapovaných sportovců. Podpora je směřována všem sportovním klubům působícím na území města Brna zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví.

U dotací pro handicapované sportovce si zájemci mohou požádat o příspěvky jak na samotnou činnost, tak na uspořádání sportovních akcí. Cílem podpory je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj sportu handicapovaných sportovců, čímž dochází také k jejich společenské integraci.

„Město přijalo 16 žádostí o dotaci. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 000 Kč. Při doporučení nebo nedoporučení dotace se přihlíží například k tomu, zda předložený projekt bude přínosem pro rozvoj sportu na území města Brna. Samozřejmostí je dodržení formálních náležitostí,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Velmi mě těší, že můžeme podpořit handicapované sportovce, a jsem rád, že v případě této dotace nezáleží na sportovní výkonnosti. Domnívám se, že ta není důležitá. Většina handicapovaných sportovců musí předvést nesmírné úsilí často jen na to, aby se dostali na trénink. Jejich odhodlání je pro mě inspirující,“ vysvětlil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Město má v úmyslu podpořit například SK Kociánka, SK Kontakt Brno či Sportovní klub neslyšících Brno.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.