Přeskočit na obsah

Město podpoří handicapované sportovce

16. června 2021

Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 1 495 000 Kč na podporu handicapovaných sportovců. Podpora je směřována všem sportovním klubům působícím na území města Brna zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví.

U dotací pro handicapované sportovce si zájemci mohou požádat o příspěvky jak na samotnou činnost, tak na uspořádání sportovních akcí. Cílem podpory je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj sportu handicapovaných sportovců, čímž dochází také k jejich společenské integraci.

„Město přijalo 16 žádostí o dotaci. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 000 Kč. Při doporučení nebo nedoporučení dotace se přihlíží například k tomu, zda předložený projekt bude přínosem pro rozvoj sportu na území města Brna. Samozřejmostí je dodržení formálních náležitostí,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Velmi mě těší, že můžeme podpořit handicapované sportovce, a jsem rád, že v případě této dotace nezáleží na sportovní výkonnosti. Domnívám se, že ta není důležitá. Většina handicapovaných sportovců musí předvést nesmírné úsilí často jen na to, aby se dostali na trénink. Jejich odhodlání je pro mě inspirující,“ vysvětlil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Město má v úmyslu podpořit například SK Kociánka, SK Kontakt Brno či Sportovní klub neslyšících Brno.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.