Město bude spolupracovat s investorem, který plánuje postavit bytové domy i parkovací stání v Židenicích a na Vinohradech - Tiskový servis

Město bude spolupracovat s investorem, který plánuje postavit bytové domy i parkovací stání v Židenicích a na Vinohradech

  • 19. ledna 2022
  • 2 minuty čtení

Akciová společnost Semira plánuje stavbu rozsáhlého obytného souboru v lokalitě mezi ulicemi Líšeňská, Šedova, Věstonická a Viniční. Ve dvou etapách by zde mělo postupně vzniknout 300 bytových jednotek a 388 odstavných parkovacích stání. Radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit smlouvu o spolupráci. Na jejím základě bude například vybudovaná veřejná dopravní a technická infrastruktura po kolaudaci převedena do vlastnictví města, které od investora získá také investiční příspěvek 12,7 milionu korun na posílení zásobování vodou v oblasti Viniční–Šedova.

„Předmětem smlouvy mezi investorem a městem je stavba s názvem Obytný soubor Šedova – 1. etapa. Stavební záměr zahrnuje stavbu bytového domu AB, který bude mít 2 nadzemní podlaží pro 221 parkovacích stání, 6 nadzemních podlaží v části B a 15 nadzemních podlaží v části A. Celkem zde vznikne 179 bytových jednotek, 14 ateliérů a 1 komerční prostor. Další bytový objekt C nabídne 53 bytových jednotek a 31 parkovacích stání, bytový dům D pak 68 bytových jednotek a 85 parkovacích stání. Na venkovních zpevněných plochách při ulici Šedova je navrženo 52 stání. Vybudovaná veřejná dopravní a technická infrastruktura přejde po kolaudaci do vlastnictví města, které zajistí další údržbu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V souladu se zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury zaplatí investor příspěvek ve výši 12,7 milionu korun. „Ten použijeme na výstavbu zásobovacího vodovodního řadu v popsané oblasti,“ doplnila Markéta Vaňková.

Předpokládaný termín zahájení výstavby je podle investora rok 2023. Podle smluvních ujednání musí být vše hotové do konce roku 2029.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky