Hřiště s umělým povrchem za Lužánkami bude dál sloužit sportu

  • 27. června 2017
  • 2 minuty čtení
(ik) - V Brně bude k dispozici pro veřejnost další sportoviště. Vznikne za Lužánkami, kde se od 9. do 17. června konal evropský šampionát v malé kopané.

Fotbalisté hráli zápasy na umělém travnatém koberci. Rada města Brna v úterý na svém zasedání schválila bezúplatný převod tohoto travnatého koberce od Asociace malého fotbalu ČR na městskou společnost STAREZ-SPORT.

Současně také radní doporučili zastupitelstvu schválit investiční dotaci společnosti STAREZ-SPORT ve výši 1 800 000 korun na dovybavení tohoto areálu za Lužánkami, konkrétně na vybudování tribuny pro cca 100 diváků, osvětlení, mantinely, střídačky a další jeho zabezpečení.

„Umělý travnatý koberec a další zázemí bude možné v budoucnosti přesunout. Například do Pisárek do areálu Koupaliště Riviéra, kterou provozuje také společnost STAREZ-SPORT. A to pro případ, že v těchto místech za Lužánkami začne stavba zimního stadionu,“ uvedl radní pro oblast školství mládeže a tělovýchovy Jaroslav Suchý.

Zastupitelstvo města Brna 11. dubna 2017 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 miliony korun z městského rozpočtu Asociaci malého fotbalu ČR na uspořádání Mistrovství Evropy v malém fotbale mužů – EMF EURO 2017. Jednou z podmínek poskytnutí dotace byla povinnost příjemce po ukončení ME bezúplatně převést na subjekt určený městem Brnem umělý travnatý koberec, na kterém se konala akce.

Během šampionátu kolem hřiště byla tribuna pro 3 500 diváků.

Areál je v místech, kde stál od roku 1947 zimní stadion. Sloužil až roku 2000 a pro havarijní stav byl v roce 2008 zbourán. 

Nenechte si ujít