Díky změně územního plánu vzniknou ve Starém Lískovci dvě veřejná parkoviště

  • 01. září 2021
Městská část Starý Lískovec, a to především její sídlištní část, se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Ve stávající zástavbě jejich počet navyšovat nelze. Z tohoto důvodu byla situace prověřena a změnou Územního plánu města Brna byla navržena místa, kde by parkovací plochy mohly vzniknout.

„Obyvatelé sídliště ve Starém Lískovci nemají možnost zaparkovat svá auta v blízkosti svého bydliště. Parkovací kapacity zde byly naprosto vyčerpány. Z tohoto důvodu jsme na žádost městské části Starý Lískovec prověřovali místa, kde by mohla parkoviště vzniknout. Díky nim by se uvolnila veřejná prostranství v zástavbě, která by mohla být kultivována. Dnes projednanou změnou územního plánu chceme převést dvě lokality na plochy dopravy, které umožní řešení deficitu parkovacích míst. Plánujeme zde také výsadbu nových stromů, které parkovací plochy zastíní,“ vysvětlil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Dnes projednanou změnu územního plánu bude schvalovat brněnské zastupitelstvo na svém příštím zasedání. Lokality, kde by měla veřejná parkoviště vzniknout, leží při ulicích Kyjevská a Labská. Jedná se o okrajové plochy mezi sídlištěm Starý Lískovec a dálničním přivaděčem I/23 (ulice Bítešská). „Parkoviště při ulici Kyjevské by mělo mít kapacitu cca 135 míst, při ulici Labské asi 126 míst. U obou jsou v plánu vymezit i místa pro imobilní spoluobčany. Ve změně územního plánu zároveň stanovujeme, že parkoviště budou dopravně napojená z Kyjevské i Labské. Za důležité považuji budoucí vysázení zeleně, která zde bude plnit izolační funkci a oddělí stávající dálniční přivaděč od zástavby,“ doplnil Filip Chvátal.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy