Přeskočit na obsah

Další milník ve výstavbě multifunkční haly: primátorka a zástupci vybraného zhotovitele podepsali smlouvu

16. ledna 2023
Od okamžiku, kdy padlo rozhodnutí o výstavbě nové multifunkční haly u brněnského výstaviště, uplynuly necelé čtyři roky. Dnes byl dosažen další milník v realizaci tohoto největšího strategického projektu města Brna – primátorka a zástupci vybraného zhotovitele, společnosti HOCHTIEF CZ a. s., podepsali smlouvu.

„Chceme vybudovat multifunkční nadregionální areál, který nabídne špičkové podmínky pro pořádání kulturních, sportovních, veletržních a kongresových akcí na mezinárodní úrovni. Má-li být Brno moderním
a atraktivním městem, musíme být schopni využít příležitost, že jsme se dostali tak daleko a že je stavba velmi dobře připravena. Dnešní slavnostní podpis chápu jako deklaraci našeho zájmu v projektu nadále pokračovat,“
řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Vzhledem k tomu, že souběžně se samotným objektem haly mají být vybudovány parkoviště, komunikace nebo inženýrské sítě, zadávalo město Brno zakázku společně s městskými společnostmi Brněnské komunikace, ARENA BRNO a Teplárny Brno. Zahájení zadávacího řízení schválila Rada města Brna v prosinci 2021, nabídku ve lhůtě pro podání nabídek končící 25. dubna 2022 podaly 4 subjekty. Proces hodnocení skončil počátkem loňského října, vybrána byla společnost HOCHTIEF CZ a. s. s nabídnutou cenou 4 444 444 444,44 korun bez DPH.

Stavební práce budou zahájeny až na základě výzvy města Brna v návaznosti na schválení veřejné podpory Evropskou komisí, které se předpokládá v 1. pololetí roku 2023. V případě, že by nebyla schválena, může město smlouvu jednostranně ukončit bez sankcí. Pokud stavba začne, na realizaci má vybraná firma lhůtu 30 měsíců od předání staveniště.

Vloni v červnu byl vybrán správce stavby, smlouva se společností INVIN, RUBY, INFRAM a CM je již podepsána, v prosinci pak padlo rozhodnutí, že halu bude provozovat městem 100% vlastněná společnost ARENA BRNO.

„Výstavba multifunkční arény navíc vyvolává i další investice. Dojde tak k rekultivaci velkého území v blízkosti centra, a tudíž i k masivnímu rozvoji této části města. Aktuálně například Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že vybralo zhotovitele velkého městského okruhu na úseku Bauerova a počítá se zahájením prací se začátkem stavební sezony. Jde o úpravy kilometrového úseku, které zlepší bezpečnost a umožní dopravní napojení haly, proto se na investici podílí i město. Dopravní podnik pak pokračuje v přípravě stavby tramvajové smyčky v blízkém dopravním uzlu Lipová,“ připomněl radní města Brna pro dopravu a předseda představenstva ARENY BRNO Petr Kratochvíl.

Běží i další nezbytné administrativní kroky. Klíčové je schválení veřejné podpory Evropskou komisí, na to je navázáno zahájení prací na stavbě haly i úhrada platby za pozemky, na nichž má vyrůst jak samotná budova, tak parkovací plochy. V závěrečné fázi jsou jednání o podmínkách poskytnutého externího úvěrového financování. Bude také zapotřebí zajistit částečné doprojektování interiéru a jeho dodání.

Stavbu multifunkční haly, bude-li zahájena, bude financovat především ARENA BRNO a město Brno. ARENA BRNO využije úvěr ve výši 2 miliardy korun, město pokryje realizaci výstavby z vlastních zdrojů a úvěru. Další finance by měl poskytnout v souladu s uzavřeným memorandem Jihomoravský kraj (minimálně 200 milionů korun) a Národní sportovní agentura (předpokládá se 300 milionů korun).

Rozhodnutí o výstavbě multifunkční haly u brněnského výstaviště padlo 20. února 2019. Za 850 dní, 19. června 2021, získala stavba územní rozhodnutí a stavební povolení. Arénu projektovalo sdružení firem A PLUS,
a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Kapacita haly bude až 13 300 míst, spolu s ní město vybuduje zhruba
1 300 parkovacích míst.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách cobude.brno.cz a arenabrno.cz.

Primátorka města Brna Markétra Vaňková při podpisu smlouvy se zástupci společnosti HOCHTIEF. Autor: M. Schmerková 

 

Podpis smlouvy se zhotovitelem multifunkční haly. Autor: M. Schmerková 

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

V Brně odstartoval mezinárodní výzkumný projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.

V Brně začne jezdit nová bezplatná okružní linka pro návštěvníky Riviéry

Od čtvrtka 1. června 2023 začnou jezdit autobusy po nové okružní lince s označením C. Ta zajistí doplňkovou obsluhu areálu Riviéra a jeho propojení s okolními místy. V provozu bude do konce letních prázdnin a bude bezplatná.

Dětské hřiště v Akátkách se zmodernizuje díky projektu Dáme na vás

V loňském ročníku participativního rozpočtu získal projekt Dětské hřiště AKÁTKY 2 887 kladných hlasů. Díky tomu se stal jedním z vítězných a míří k realizaci. Dnes byl Radou města Brna vybrán zhotovitel, který hřiště postaví. Je jím společnost Unipark, s. r. o.