Přeskočit na obsah

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

07. prosince 2022

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Radní na základě analýzy advokátní kanceláře MT Legal posuzovali několik variant. Jako nejvýhodnější se jeví uspořádání, že vlastníkem i provozovatelem multifunkční haly bude ARENA BRNO. „Jde o časově úsporný postup, protože nebude nutné řešit smlouvu mezi vlastníkem a provozovatelem ani zasahovat do většiny existujících vztahů či procesů. To se týká i financování výstavby, tedy čerpání dotací a úvěrů. Zajistí kontinuitu aktuálního notifikačního řízení u Evropské komise, které navíc bude jednodušší. Vyhneme se i relativně komplikovanému řešení in-house, kdy je nutné, aby město jako vlastník průběžně kontrolovalo svoji společnost, že bude 80 % jejího obratu generováno v souvislosti s plněním svěřeného úkolu, což je provozování haly. Vybrané řešení umožní, aby aréna takto fungovala pouze dočasně, než se etabluje na trhu, a následně bude možné znovu vypsat koncesní řízení, v němž se dá očekávat větší zájem provozovatelů,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rozhodnutí o provozovateli haly je však jedním z nutných kroků pro realizaci tohoto strategického projektu města Brna. Ty další popsal předseda představenstva ARENY BRNO Petr Kratochvíl: „Klíčové je schválení veřejné podpory Evropskou komisí. Bez něj nelze začít se samotnou výstavbou, stejně tak nemůže být uhrazena platba za pozemky, na nichž má hala stát a které nabývá ARENA BRNO od Veletrhů Brno. Další jsou určené pro parkoviště a přejdou takzvaným štěpením z vlastnictví veletrhů do majetku Brněnských komunikací. Vyjednávání o podmínkách poskytnutého financování jsou v závěrečné fázi, dokončena by mohla být ještě letos a následně bude materiál předložen k projednání v orgánech města. Smlouva se správcem stavby je již uzavřena, po formální stránce také již nic nebrání podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. Poté bude třeba částečné doprojektování interiéru a jeho dodání.“

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Kaple sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách se utká v soutěži o nejlépe opravenou památku v kraji

Jihomoravský kraj pravidelně vyhlašuje soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku za uplynulý rok. Do tohoto klání se letos přidává i statutární město Brno s rekonstruovanou kaplí sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách. Radní dnes souhlasili s podáním přihlášky.

Nápady na zlepšení města je opět možné přihlásit do Dáme na vás

Víte o něčem, co by prospělo vaší ulici? Vaší čtvrti? Chybí tam nějaká služba? Projekty, které by pozvedly život v Brně o úroveň výš a na které by vám stačilo 5 milionů korun, lze ode dneška až do 15. května přihlašovat do letošního (už sedmého) ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.

I v letošním roce se mohou Brňané těšit na sportovní a zábavní akce pod taktovkou městské společnosti STAREZ-SPORT

Společnost STAREZ-SPORT každoročně pro město Brno pořádá řadu akcí a projektů. Na dnešním zasedání radní projednali změny pro letošní rok. Některé akce se dočkají větší podpory nebo se upraví jejich organizace.

Brno a Lipsko jsou partnery 50 let. Oslavy výročí zahájil koncert Filharmonie Brno v lipském Gewandhausu

Nedělní koncert Filharmonie Brno v koncertním sále Gewandhaus oficiálně zahájil jubilejní 50. výročí partnerství měst Brna a Lipska.