Přeskočit na obsah

Správce stavby multifunkční haly pohlídá průběh i kvalitu prací, stejně jako soulad s projektem a povoleními. Chystá se také navýšení základního kapitálu Areny Brno

08. června 2022

Správce stavby během budování multifunkční haly u výstaviště bude vykonávat společnost „INVIN, RUBY, INFRAM a CM“. Rozhodli o tom dnes radní. Současně doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého vkladu města do základního kapitálu městské obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s.

„Výběr správce stavby probíhá prakticky souběžně s vyhodnocením nabídek na zhotovitele multifunkční haly. Je tedy logické, že menší a jednodušší zakázka je ukončena dříve. Zároveň to poskytuje jistotu, že poté, co zhotovitele vybereme, nenastanou další zbytečné prodlevy a hala, která má Brňanům nabídnout špičkové kulturní a sportovní akce, za nimiž teď musí jezdit do Prahy nebo třeba do Vídně, se bude moci začít co nejrychleji stavět,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Společnost „INVIN, RUBY, INFRAM a CM“, která je tvořena firmami INVIN s.r.o., RUBY Project Management s.r.o., INFRAM a.s., Contract management, a.s., uspěla s nabídnutou cenou 82 857 385 korun bez DPH. Vybraný dodavatel se postará o kompletní zajištění inženýrské činnosti a projektového řízení stavby od fáze realizace až do uvedení stavby do provozu a zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením stavby prováděné zhotovitelem stavby tak, aby byla provedena v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zajištění funkce koordinátora BOZP.

Veřejnou zakázku zadávalo město Brno společně se zadavateli Brněnské komunikace a.s., Teplárny Brno, a.s., a ARENA BRNO, a.s., a postupovalo podle smlouvy o společném zadávání, v níž mu ostatní smluvní strany udělily zmocnění, aby jejich jménem a na jejich účet činilo veškeré úkony v průběhu zadávacího řízení včetně rozhodnutí o výběru s výjimkou uzavření smlouvy. 

Rada města Brna také dnes doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna ve výši 200 milionů korun do základního kapitálu obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s. „Vklad bude možný až po vydání rozhodnutí Evropské komise o tom, že podpora, která má být této městské firmě v souvislosti s projektem výstavby multifunkční haly poskytnuta, je slučitelná s vnitřním trhem nebo nepředstavuje veřejnou podporu,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková. Jednání na úrovni statutárního města Brna ve věci notifikace veřejné podpory probíhají průběžně. V současné době intenzivně probíhá prenotifikační fáze. Evropské komisi byly v průběhu května 2022 zodpovězeny další dodatečné dotazy a poskytnut aktualizovaný notifikační formulář, který zohledňuje veškerý dosavadní vývoj v rámci všech procesů přípravy haly. 

Současně také bylo zastupitelům doporučeno schválit změnu stanov společnosti ARENA BRNO, a.s. Stávající výši základního kapitálu společnosti je nutné zvýšit o poskytnutých 200 milionů. Tato částka bude primárně využita na nákup pozemků od další obchodní společnosti ve vlastnictví města Brna, jíž jsou Veletrhy Brno, a.s., a dále na úhradu dalších nákladů souvisejících s přípravou haly. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

K budoucnosti likusáků na Kraví hoře se vyjádří veřejnost, město v září vyhlásí anketu

Zbourat, nebo rekonstruovat? Osud likusových domků na Kraví hoře je nejistý. Město je chce kvůli špatnému stavebně-technickému stavu zbourat, proti jsou nájemníci zvláště z řad muzikantů, architektů a výtvarníků, kteří zde mají pronajaté zkušebny a ateliéry. Město chce k rozhodovacímu procesu přizvat občany. Po celé září bude spuštěná anketa, kde budou moci vyjádřit svůj názor.

Moderní, přehledný, graficky minimalistický, bezpečný a přístupný – Brno má nový web. Funguje na platformě, kterou mohou využít i městské části a organizace

Po 13 letech má město Brno nový web. Splňuje všechny požadavky na kybernetickou bezpečnost a přístupnost. Klade důraz na dostupnost nejčastěji hledaných informací, které najdou uživatelé hned na homepage, je maximálně přehledný a graficky minimalistický. Na stejné platformě mohou běžet i miniweby různých projektů, webové stránky městských částí, ale i příspěvkových organizací nebo obchodních společností města.

Dobrovolní hasiči dostanou nové stříkačky. Město jim na ně také přidá

Město Brno podporuje dobrovolné hasiče a chce v tom pokračovat. Rádo by pro ně získalo peníze na novou techniku a počítá s tím, že jim také přispěje. Radní proto dnes souhlasili s podáním žádostí o dotaci za městské části Chrlice, Komín, Brno-sever, Žebětín a Židenice na nákup nových cisternových automobilových stříkaček.

Zhotovitel projektové dokumentace byl vybrán, rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Kšírově by mohla začít za necelé dva roky

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu čeká ve dvou etapách ulice Kšírova, Jeníčkova a Pěšina. Práce by měly začít v roce 2024. Aby se termín zahájení stihl, schválili dnes brněnští radní výběr dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru. Dokumentaci nutnou pro územní rozhodnutí a stavební povolení vytvoří firma Aquatis za nabídkovou cenu 5,4 milionu korun bez DPH.