Brno vyzvalo okolní obce k větší spolupráci, zapojí se i studenti

  • 29. listopadu 2017
  • 3 minuty čtení
(taz) - Při plánování strategického rozvoje Brna a dalších velkých měst se v posledních letech postupně rozvíjí přístup, který přesahuje administrativní hranice města. Existuje totiž mnoho oblastí, které lze smysluplně řešit jen ve spolupráci s městy a vesnicemi v okolí. A naopak – pomoc těmto obcím prospěje i rozvoji Brna. Na tomto poznatku je založeno i rozdělování evropských dotací pomocí nástroje integrovaných územních investic (ITI).

Za účasti primátora Petra Vokřála, starosty Kuřimi Draga Sukalovského a starosty Židlochovic Jana Vituly se v úterý uskutečnila tisková konference, která se této rozvíjející spolupráce týkala.

Metropolitních oblastí je nyní v ČR vymezeno sedm včetně Brna. Pro snazší představu jsou nyní označeny i na portálu mapy.cz. A Brněnská metropolitní oblast se nyní prezentuje na novém vlastním webu: iti.brno.cz

V rámci rozvoje Brněnské metropolitní oblasti se nyní město Brno pokouší navázat s okolními obcemi užší spolupráci. „Na 166 radnic v okolí Brna jsme se proto obrátili s výjimečným dotazníkem, který nemá obdoby. Ptali jsme se jich, co by tyto obce potřebovaly řešit společně a v čem by s námi rády navázaly spolupráci,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

ITI tisková konference. Primátor P. Vokřál uprostřed, vlevo starosta Kuřimi D. Sukalovský, vpravo starosta Židlochovic J. Vitula. Foto: MMB. M. SchmerkováZe 166 oslovených obcí se vyplněný dotazník vrátil ze 146 míst, z čehož 134 radnic o spolupráci projevilo zájem. Motivací pro zapojení do této spolupráce a její udržení v dlouhodobém horizontu je především dobré povědomí mezi starosty obcí o přínosech takové spolupráce – zjednodušeně lze říci, že koordinovaný rozvoj je společensky i ekonomicky výhodnější než „partyzánský postup“ jednotlivých obcí.

Jednotný přístup a společné řešení by podle odpovědí v dotazníku obce uvítaly především v problematice dopravy a mobility – toto téma zmínilo 129 obcí. Příkladem takového projektu může být třeba připravované parkoviště Park and Ride u vlakového nádraží v Bílovicích nad Svitavou. Pro obyvatele okolních obcí by se toto místo mohlo stát přestupním místem z auta na hromadnou dopravu, aby mohli snadno a rychle dojet vlakem do centra Brna.

Bezmála stovka oslovených radnic by společně ráda řešila i problematiku poskytování služeb v oblasti zdraví a bezpečnosti. Dotazník ukázal také zájem obcí o řešení problémů spojených s klimatickými změnami a životním prostředím. A 132 obcí ze 134 si myslí, že je účelné řešit vybraná témata strategického a územního plánování společně na metropolitní úrovni.

"Příkladem projektů, které má smysl v rámci metropolitní spolupráce uchopit společně, je protipovodňová ochrana. Díky společnému jednání a společnému postupu při žádání o dotace se umíme vyhnout situaci, kdy město Brno získá peníze, postaví kompletní protipovodňovou ochranu a následně se voda rozlije za hranicemi Brna," uvedl starosta Židlochovic Jan Vitula.

"Spolupráce v rámci Brněnské metropolitní oblasti se zatím jeví velice užitečnou a funkční," doplnil starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Pro město Brno budou nyní informace získané z dotazníku sloužit jako základ pro další jednání jak o konkrétních společných projektech, tak k navazování hlubší spolupráce se starosty, kteří o to projevili zájem.

Podrobnější vyhodnocení dotazníku najdete v tomto shrnujícím materiálu.

„Současně jsme také oslovili studenty tří brněnských univerzit (MUNI, Mendelu a VUT), kteří mohou přijít se svými kreativními nápady na zlepšení a zkvalitnění života v Brněnské metropolitní oblasti. Své nápady mohou studenti přihlásit pomocí jednoduchého formuláře, ve kterém nám stačí vyplnit své kontaktní údaje a popsat svůj nápad. Více informací i formulář jsou k dispozici na webové stránce iti.brno.cz,“ upřesnil vedoucí Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Petr Šašinka.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít