Brno plánuje pro příští rok vyčlenit na programy v oblasti zdraví téměř 5,5 milionu korun - Tiskový servis

Brno plánuje pro příští rok vyčlenit na programy v oblasti zdraví téměř 5,5 milionu korun

  • 26. června 2024
  • 2 minuty čtení

Dotační programy na podporu rodinné politiky, na zdravotnické služby a prevenci násilí v rodině budou pokračovat i příští rok. Rozhodla o tom na dnešní schůzi Rada města Brna. Žádosti bude možné podávat během října 2024.

Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky
„Na podporu rodinné politiky vyčlení město 4 358 000 korun. Dotační program je určen například na služby preventivního a podpůrného charakteru v oblastech, jako jsou služby pro rodiny, podpora aktivního života seniorů či osvětově-vzdělávací akce. Chceme se nyní zaměřit především na programy, které mají mezigenerační přesah, neboť vnímáme, že je budování vztahů mezi mladšími a staršími lidmi velmi důležité,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Filip Chvátal.
Přesné podmínky pro poskytnutí dotace včetně žádosti jsou zveřejněny na Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky – Zdraví Brno.

Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna
„Město podpoří částkou 700 000 korun zdravotnické služby, které doplní ty, jež v Brně chybí nebo jsou poskytovány v nedostatečné míře. Příspěvek lze použít například na mzdové náklady specializovaných profesí doplňujících zdravotnické služby,“ vysvětlil Filip Chvátal.
Veškeré informace k získání dotace v roce 2025 a vzor žádosti najdete na Dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna – Zdraví Brno.

Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí
„Na prevenci násilí v rodině poputuje 370 000 korun. V tomto případě se jedná zejména o podporu právního poradenství včetně zastupování klientů u soudu a dalších institucí, podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity, jako je vzdělávání laické veřejnosti nebo odborné praxe pro studenty. Finance lze použít také k zajištění péče o osoby ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí,“ sdělil Filip Chvátal.
Vzor žádosti i podmínky jsou uveřejněny na Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí – Zdraví Brno.

  • Kontakt pro média

    Jana Vašíčková

    tisková referentka MMB

Další články z rubriky