Přeskočit na obsah

Brno bude partnerem Masarykovy univerzity v projektu monitoringu ovzduší

14. dubna 2021

Město Brno se připojí jako partner k projektu Masarykovy univerzity, jehož cílem bude měřit kvalitu ovzduší ve městě a identifikovat typy a zdroje znečištění. Projekt za 16,5 milionu korun bude ze 100 % financován z Norských fondů – Výzvy 2A Tromso. Na dnešním zasedání radní doporučili zastupitelům, aby souhlasili se zapojením města do projektu a schválili partnerskou smlouvu s univerzitou.

„Přínosem projektu je především určení kvality ovzduší na území města Brna v místech a oblastech, kde nejsou známy detailní informace o složkách vyskytujících se ve vzduchu a míře jejich negativního působení. Díky dočasnému mobilnímu monitoringu bude zjištěn převládající typ znečištění včetně příslušných koncentrací a určen zdroj včetně vyhodnocení získaných dat,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Do projektu se zapojí magistrátní odbory životního prostředí, participace a implementace evropských fondů.

„Během měření dojde k rozšíření sítě současných 10 hydrometeorologických stanic o dalších 12 míst. Stanice budou rozmístěny tak, aby pokrývaly rovnoměrně celé Brno a ve výsledcích pak bylo možné odlišit vliv zeleně, dopravy, průmyslových areálů apod. Město bude v projektu hrát roli příjemce získaných dat, analýz a studií,“ upřesnil Petr Hladík.

„Výstupem monitoringu ovzduší bude seznam opatření (tzv. akční plán), jejichž prostřednictvím lze proti negativním účinkům zjištěným v rámci monitoringu bojovat. Vypracování akčního plánu a jeho implementace by v konečném důsledku měly vést ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna s kladnými dopady na zdraví a kvalitu života obyvatel,“ přiblížil 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Projekt bude probíhat od dubna letošního roku do konce července roku 2024. „Odbor implementace evropských fondů bude zodpovídat za správnost dokumentů a postupů, které se k tomuto projektu pojí. Ze strany Masarykovy univerzity je zajišťována veškerá administrativní a projektová podpora, koordinační činnost zapojených partnerů a věcné plnění cílů projektu,“ doplnil 4. náměstek primátorky Robert Kerndl.

Jedná se o projekt s mezinárodním aspektem, dalším zapojeným partnerem projektu je město Oslo, které se bude podílet na sdílení zkušeností a osvědčených postupů v otázkách práce s problémy kvality ovzduší ve městě.

Město Brno má od roku 2017 zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší, jehož plnění je každoročně vyhodnocováno a na základě nových poznatků jsou opatření ke zlepšení kvality ovzduší buď upravována, nebo jsou doplňována nová opatření. Poslední aktualizace Akčního plánu proběhla v minulém roce. Akční plán obsahuje celkem 19 obecných opatření ke zlepšení kvality ovzduší, která jsou realizovatelná z pozice města, městských částí nebo městských společností. Na základě výstupů z měření provedených v rámci tohoto projektu bude Akční plán aktualizován (s platností od roku 2024) a konkretizován na základě nových měření zahrnujících i další látky, než které jsou běžně měřeny. V Akčním plánu budou zapracována především další konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Chystaný projekt navíc odpovídá ambicím města v oblasti snižování emisí, k čemuž se město zavázalo v Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), a stejně tak i v oblasti digitalizace při testování senzorů a správy dat.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.