Brněnští hasiči se dočkají dvou nových požárních cisteren

  • 02. března 2022
Brněnští hasiči dostanou novou techniku. Rada města Brna dnes schválila zahájení veřejné zakázky na nákup dvou nových velkoobjemových požárních automobilových cisteren CAS 30. Celkem by zakázka měla mít hodnotu 14,5 milionu korun.

Velkoobjemová hasičská vozidla jsou určena na okamžitý zásah při likvidaci lesních požárů, požárů budov a průmyslových objektů. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 14,5 milionu korun bez DPH.

„Spolupráce města Brna s jihomoravskými hasiči je dlouhodobě na výborné úrovni. Jsem proto velmi ráda, že i v letošním roce pomůžeme s postupným omlazováním vozového parku. Dvě nové cisterny budou sloužit také k dlouhodobým zásahům. Pro tento typ výjezdů jsou plně vybaveny a splňují všechny náležité atesty,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nákup je realizován v souladu s Koncepcí podpory požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve městě Brně, schválené Zastupitelstvem města Brna v říjnu 2016, aktualizované v listopadu 2019 a v prosinci 2021. Od roku 2018 město Brno nakoupilo jihomoravským hasičům 8 cisternových automobilových stříkaček.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy