Přeskočit na obsah

Blíží se komunální volby. V Brně se bude volit i do Senátu

03. října 2018 4 minuty čtení
(fpo) – Po čtyřech letech budou Brňané opět volit zástupce do zastupitelstev Brna a jeho městských částí. Někteří i do Senátu. Volební místnosti budou otevřené od pátečních 14 do 22 hodin. V sobotu pak mohou lidé volit od 8 do 14 hodin. Po celou dobu bude v provozu oddělení občanských průkazů pro ty, kteří občanský průkaz ztratí nebo zjistí, že je propadlý.

Komunální volby

V Brně se volí 55členné „velké“ zastupitelstvo a zároveň zastupitelstva 29 městských částí. V letošním roce do Zastupitelstva města Brna kandiduje 22 stran. Před čtyřmi lety to bylo 17 subjektů. Počet kandidátů se také zvýšil. Oproti 882 v roce 2014 na 990 v letošním roce.

Volební místnosti jsou většinou zřízeny ve školských zařízeních. Výjimkou jsou například místnosti v Brně-Ivanovicích. Zde se na ulici Mácově nachází volební místnost v tělocvičně obecního areálu. V Kohoutovicích někteří voliči zamíří do Centra volného času na Stamicově ulici. V městské části Brno-Jih pak například do požární zbrojnice na ulici Břeclavská. 

Pokud nevíte, do které místnosti máte jít volit, může vám pomoci následující odkaz: https://volby.tmapy.cz/#582786.

  V Brně se volí v celkem 351 volebních okrscích. Nejvyšší počet okrsků má městská část Brno-střed: 70 volebních okrsků. Naopak po jednom volebním okrsku mají městské části Brno-Kníničky, Brno-Jehnice, Brno-Ořešín, Brno-Útěchov. 

Jak hlasovat?

Volič může hlasovací lístek do Zastupitelstva města Brna (zastupitelstva městské části) upravit jedním z uvedených způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. 

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 

• Kromě toho lze oba výše popsané způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou. Telefonní kontakty na všechny volební místnosti jsou zveřejněny na webu města Brna: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OVV/Volby/Volby_2018/Volebni_okrsky_2018.pdf

Volby do Senátu 

Do Senátu se bude volit ve 104 okrscích v senátním obvodě č. 59 Brno-město. Ten je tvořen městskými částmi Brno-střed, Brno-Kohoutovice, Brno-Nový Lískovec, Brno-Starý Lískovec a Brno-Bosonohy.

U hlasování do Senátu se do barevně odlišné obálky vloží jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se volič rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na voličský průkaz. To však pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny (viz výše) a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tedy nikoli mimo Brno.

O občanský průkaz je možné požádat i v průběhu voleb

O občanský průkaz, který je při volbách potřeba k prokázaní totožnosti, si mohou Brňané požádat i v průběhu voleb. Odbor správních činností na ulici Husova 5 zajistí služby pro občany v době konání voleb následovně:

pátek 5. 10. 2018, první den voleb 8.00–12.00, 14.00–22.00 hodin 

sobota 6. 10. 2018, druhý den voleb 8.00–14.00 hodin 

V případě konání druhého kola senátních voleb bude Odbor správních činností zajišťovat služby taktéž v pátek 12. 10. 2018 a v sobotu 13. 10. 2018 ve stejném čase, a to pouze pro občany trvale hlášené ve volebním okrsku, ve kterém senátní volby budou probíhat. 

V tyto dny bude možné pouze:

- vyzvednout vyhotovený občanský průkaz, 

- ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu,

- požádat o vydání a převzít občanský průkaz vystavený pro výkon volebního práva s dobou platnosti 1 měsíc. 

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, má povinnost prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem, nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz) nebo jiným hodnověrným způsobem (rodným listem).

K vydání občanského průkazu pro účely výkonu volebního práva je občan povinen předložit:

? řádně vyplněnou žádost;

? potvrzení o občanském průkazu (v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení),

? stávající OP (v případě prošlé platnosti), 

? 2 průkazové fotografie ze současné doby,

? další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Mohlo by vás dále zajímat

Solární panely na střechách městských bytových domů na Vojtově 7 a 9. Foto: SAKO Brno
Kam kráčíš, Brno? Za lepším hospodařením s energií i odpadem

Dlouhodobější snaha města Brna o snižování emisí se loni potkala s celospolečenským úsilím o hospodárné nakládání s energiemi (hlavně plynem) a využívání obnovitelných zdrojů. To do budoucna povede k větší energetické soběstačnosti města i země. Závěr seriálu o akčním plánu strategie #brno2050 tedy nemůže být aktuálnější, v tomto měsíci se totiž podíváme na tematickou oblast Zdroje.

Adam Ondra a jeho volný přelez Macochy. Foto: © Adam Ondra, autor: Petr Chodura
Triumfy brněnského sportu v roce 2022

Sport je plný emocí. Někdy přináší triumfální výhry, jindy kruté prohry. Z těch prvních se ale Brňané loni naštěstí radovali mnohem častěji. Na které úspěchy roku 2022 budou dějiny brněnského sportu ještě dlouhá léta vzpomínat? Pojďme si je v teple a u šálku horké čokolády společně připomenout.

Sune Frederiksen. Foto: Zdeněk Kolařík
Sune Frederiksen: Na mistrovství světa bude mít šanci každý

Český reprezentační trenér a cizinec. Pražák a hráč Brna. Sune Frederiksen je mužem zajímavých kontrastů, ale jedna věc je neoddiskutovatelná – v srdci je především hráč a nadšený milovník curlingu. Loni si v roli kouče připsal už jeden zajímavý triumf, když jeho svěřenci vyhráli mistrovství světa skupiny B, a v březnu zamíří na šampionát elit do Vancouveru.

Už od podzimu 2021 si lidé na jižní Moravě mohli prohlédnout zmenšeninu exponátu, který se pak v březnu představil návštěvníkům Všeobecné světové výstavy Expo v Dubaji. Prezentace v českém pavilonu se speciální průchozí projekční stěnou imitující vlákna DNA a mikrosvět přiblížila Gregora Johanna Mendela a jeho přínos světu. A také zvala diváky do jeho působiště, kde byly položeny základy genetiky  do Brna. Foto: Hvězdárna a planetárium Brno
Komiks, stezka, seriál i skleník. Co přinesl rok Mendela?

Kdo měl v průběhu roku 2022 oči otevřené, nemohl jméno Mendel přehlédnout. Na oslavu 200. výročí narození vědce a opata starobrněnského kláštera se Brno poctivě připravovalo, městská správa, univerzity, muzea a další instituce připravily řadu aktivit, jen škoda, že zlatý hřeb oslav – dokončení Mendlova náměstí a instalace sochy Hrachovina – přijde na řadu až letos. Připravili jsme pro vás malou ochutnávku z onoho roku ve znamení zeleného hrášku.

Nejnovější články

Instalace Lightness v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Foto: MMB
Drama se o víkendu chystá pod košem a Stará radnice poodkrývá svá zákoutí

Pracovní týden dospěl do cílové rovinky, už jen přetrhnout pomyslnou cílovou pásku a je tu víkend. Můžete ho strávit třeba v Technickém muzeu na výstavě věnující se autoklubům. Zblízka poznáte Starou radnici na prohlídce a rozloučení se chystá v Moravské galerii s instalací Lightness.  

Za rok 2022 bylo Cenou města Brna oceněno 14 osobností.
Cenu města Brna získalo 14 osobností

Primátorka města Brna Markéta Vaňková předala Cenu města Brna za rok 2022 dvanácti osobnostem. Vladimír Koudelka a Bohumil Samek byli oceněni in memoriam. Ceremoniál se uskutečnil v úterý 24. ledna 2023 v Zastupitelském sále na Nové radnici.

Na lednovém zasedání schválili zastupitelé dotace do sportu, kultury či sociálních služeb
Na lednovém zasedání schválili zastupitelé dotace do sportu, kultury či sociálních služeb

Poprvé se v roce 2023 zastupitelé sešli v úterý 24. ledna. Na programu měli více než 80 bodů. Ty se týkaly například dotací na podporu vytváření zelených střech, na provoz sportovišť, další peníze pomohou kulturním organizacím nebo neziskovým organizacím působícím v sociální sféře.

Solární panely na střechách městských bytových domů na Vojtově 7 a 9. Foto: SAKO Brno
Kam kráčíš, Brno? Za lepším hospodařením s energií i odpadem

Dlouhodobější snaha města Brna o snižování emisí se loni potkala s celospolečenským úsilím o hospodárné nakládání s energiemi (hlavně plynem) a využívání obnovitelných zdrojů. To do budoucna povede k větší energetické soběstačnosti města i země. Závěr seriálu o akčním plánu strategie #brno2050 tedy nemůže být aktuálnější, v tomto měsíci se totiž podíváme na tematickou oblast Zdroje.