Přeskočit na obsah

Blíží se komunální volby. V Brně se bude volit i do Senátu

03. října 2018 4 minuty čtení
(fpo) – Po čtyřech letech budou Brňané opět volit zástupce do zastupitelstev Brna a jeho městských částí. Někteří i do Senátu. Volební místnosti budou otevřené od pátečních 14 do 22 hodin. V sobotu pak mohou lidé volit od 8 do 14 hodin. Po celou dobu bude v provozu oddělení občanských průkazů pro ty, kteří občanský průkaz ztratí nebo zjistí, že je propadlý.

Komunální volby

V Brně se volí 55členné „velké“ zastupitelstvo a zároveň zastupitelstva 29 městských částí. V letošním roce do Zastupitelstva města Brna kandiduje 22 stran. Před čtyřmi lety to bylo 17 subjektů. Počet kandidátů se také zvýšil. Oproti 882 v roce 2014 na 990 v letošním roce.

Volební místnosti jsou většinou zřízeny ve školských zařízeních. Výjimkou jsou například místnosti v Brně-Ivanovicích. Zde se na ulici Mácově nachází volební místnost v tělocvičně obecního areálu. V Kohoutovicích někteří voliči zamíří do Centra volného času na Stamicově ulici. V městské části Brno-Jih pak například do požární zbrojnice na ulici Břeclavská. 

Pokud nevíte, do které místnosti máte jít volit, může vám pomoci následující odkaz: https://volby.tmapy.cz/#582786.

  V Brně se volí v celkem 351 volebních okrscích. Nejvyšší počet okrsků má městská část Brno-střed: 70 volebních okrsků. Naopak po jednom volebním okrsku mají městské části Brno-Kníničky, Brno-Jehnice, Brno-Ořešín, Brno-Útěchov. 

Jak hlasovat?

Volič může hlasovací lístek do Zastupitelstva města Brna (zastupitelstva městské části) upravit jedním z uvedených způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. 

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 

• Kromě toho lze oba výše popsané způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou. Telefonní kontakty na všechny volební místnosti jsou zveřejněny na webu města Brna: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OVV/Volby/Volby_2018/Volebni_okrsky_2018.pdf

Volby do Senátu 

Do Senátu se bude volit ve 104 okrscích v senátním obvodě č. 59 Brno-město. Ten je tvořen městskými částmi Brno-střed, Brno-Kohoutovice, Brno-Nový Lískovec, Brno-Starý Lískovec a Brno-Bosonohy.

U hlasování do Senátu se do barevně odlišné obálky vloží jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se volič rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na voličský průkaz. To však pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny (viz výše) a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tedy nikoli mimo Brno.

O občanský průkaz je možné požádat i v průběhu voleb

O občanský průkaz, který je při volbách potřeba k prokázaní totožnosti, si mohou Brňané požádat i v průběhu voleb. Odbor správních činností na ulici Husova 5 zajistí služby pro občany v době konání voleb následovně:

pátek 5. 10. 2018, první den voleb 8.00–12.00, 14.00–22.00 hodin 

sobota 6. 10. 2018, druhý den voleb 8.00–14.00 hodin 

V případě konání druhého kola senátních voleb bude Odbor správních činností zajišťovat služby taktéž v pátek 12. 10. 2018 a v sobotu 13. 10. 2018 ve stejném čase, a to pouze pro občany trvale hlášené ve volebním okrsku, ve kterém senátní volby budou probíhat. 

V tyto dny bude možné pouze:

- vyzvednout vyhotovený občanský průkaz, 

- ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu,

- požádat o vydání a převzít občanský průkaz vystavený pro výkon volebního práva s dobou platnosti 1 měsíc. 

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, má povinnost prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem, nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz) nebo jiným hodnověrným způsobem (rodným listem).

K vydání občanského průkazu pro účely výkonu volebního práva je občan povinen předložit:

? řádně vyplněnou žádost;

? potvrzení o občanském průkazu (v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení),

? stávající OP (v případě prošlé platnosti), 

? 2 průkazové fotografie ze současné doby,

? další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Mohlo by vás dále zajímat

Vladimíra Blažková. Foto: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Vladimíra Blažková: Člověk musí mít z koní respekt

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Své o tom ví také Vladimíra Blažková, která to od dětské lásky ke koním dotáhla až na Mezinárodní policejní mistrovství České republiky v jízdě na koni. V kariéře ji nezastavil ani vážný úraz páteře, který utrpěla nijak překvapivě po pádu z koně. V rámci zmíněného turnaje, který již dvakrát vyhrála, se letos po třech letech představí brněnským fanouškům 10. června na Panské líše.

Účastníci sportovní aktivity v rámci Brněnských dnů pro zdraví, foto: MMB
Zdravé tělo i zdravého ducha Brňanů posílí kampaň

Město tvoří lidé, zdravé město pak zdraví lidé. Prvních osmnáct dnů v červnu budou mít fanoušci této myšlenky příležitost podpořit ji vlastní aktivitou během tradiční celoměstské kampaně Brněnské dny pro zdraví.

Martin Motyčka. Foto: Zdeněk Kolařík
Pod křídly Diecézního muzea je sakrálnímu umění dobře

Před 30 lety, 1. června 1993, bylo založeno Diecézní muzeum brněnského biskupství, které se tak v České republice stalo prvním svého druhu po listopadové revoluci. Otevřeno má od pondělí do soboty a kromě stálé expozice pořádá také přechodné výstavy v katedrální kryptě a tzv. Propité věži na Petrově. Jeho ředitel Martin Motyčka zdůrazňuje, že nejde jen o výstavní instituci, ale také o duchovní prostor vhodný k modlitbě a rozjímání.

Ředitel JICu Petr Chládek: „Naší touhou není atakovat pozice hlavních měst, ale vybudovat si místo v rámci ‚dvojek’, tedy stát po boku Lince, Drážďan apod.“ Foto: JIC
Podporujeme lidi s nápadem, který má šanci dobýt svět. Už 20 let

Z bodu, kde zhruba každý osmý člověk nemohl sehnat práci, do situace, kdy lidé sami vytvářejí nadstandardně placená pracovní místa. Z města s krachujícími podniky a opuštěnými továrnami líhní startupů a inovativních firem. Takovou proměnou Brno prošlo od přelomu tisíciletí do současnosti. A na tom, že věci nabraly tenhle směr, má kromě jiného zásluhu i JIC, který vznikl právě před 20 lety s cílem pomáhat podnikatelům prorazit nejen v regionu, ale i ve světě. O „včera, dnes a zítra“ této instituce jsme mluvili s jejím ředitelem Petrem Chládkem. 

Nejnovější články

OPEN STUDIOS vás vezmou do uměleckých ateliérů. Foto: Aneta Šilhánková
Vyrazte do ulic – kulturu, zábavu a zážitky neminete

Víkend plný akcí a událostí, to je v Brně standard, ale tentokrát je opravdu nabito. Jak a kde vznikají umělecká díla, poodhalí OPEN STUDIOS. Brněnský Bronx ožije festivalem Ghettofest. Brněnský týden pro zdraví zve na velkou řádku akcí, například v sobotu můžete podpořit ParaCENTRUM Fenix.

V pondělí se rezidentní parkování rozšíří do oblasti Jílová. Foto: MMB
V pondělí se rezidentní parkování rozšíří do oblasti Jílová

Od 5. června se do systému rezidentního parkování připojí oblast 1-24 Jílová. Bude patřit do návštěvnické zóny C. Pro abonenty a rezidenty platí stejná pravidla jako v ostatních oblastech.

Sezóna na koupališti Riviéra začíná. Kde půjde zaparkovat? Zdroj: MMB
Sezóna na koupališti Riviéra začíná. Kde půjde zaparkovat?

AKTUALIZACE 1. 6.
Koupaliště Riviéra zahajuje sezónu v sobotu 27. května. Zároveň jsou v plném proudu práce na přilehlém úseku velkého městského okruhu. Návštěvníci tak nebudou moci využívat obvyklá parkovací místa ani zastávky MHD. Od 1. června je ale v provozu nová bezplatná okružní linka.

Vladimíra Blažková. Foto: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Vladimíra Blažková: Člověk musí mít z koní respekt

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Své o tom ví také Vladimíra Blažková, která to od dětské lásky ke koním dotáhla až na Mezinárodní policejní mistrovství České republiky v jízdě na koni. V kariéře ji nezastavil ani vážný úraz páteře, který utrpěla nijak překvapivě po pádu z koně. V rámci zmíněného turnaje, který již dvakrát vyhrála, se letos po třech letech představí brněnským fanouškům 10. června na Panské líše.