2003. 03. 19. • Regionální evropské informační středisko v Brně informuje o pomoci Evropské unie České republice

  • 10. dubna 2003
  • 3 minuty čtení
  Regionální evropské informační středisko v Brně

Regionální evropské informační středisko (REIS) v Knihovně Jiřího Mahena je jedním ze sedmnácti informačních středisek u nás podporovaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR, jehož úkolem je informovat občany o všem, co souvisí se vstupem ČR do Evropské unie.

REIS a město Brno ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena uspořádaly pro občany Jihomoravského kraje výstavu "Co je to PHARE?", která je od 18. března k shlédnutí v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Kobližné 4.

Návštěvníci výstavy se seznámí se zajímavými informacemi, které se týkají nejen samotné EU, ale i její pomoci budoucím členům. Česká republika jako kandidátská země na vstup do Evropské unie je příjemcem tzv. předvstupní pomoci. Jedním z nástrojů této pomoci je vedle programů ISPA a SAPARD program PHARE, který byl zahájen v roce 1989 a který připravuje kandidátské země na splnění všech ekonomických, politických a dalších kritérií potřebných pro vstup do EU.

Celkový rozpočet PHARE v České republice v období let 1989-2000 činil více jak 10 miliard EUR, tj. 350 miliard Kč. V roce 2000 bylo z této částky přiděleno celkem 750 miliónů EUR (26 miliard Kč), přičemž velká část finančních prostředků byla určena pro program přeshraniční spolupráce - CBC PHARE (cca 26% z celkového objemu prostředků PHARE v ČR). Všechny finanční prostředky PHARE na projekty se poskytují jako grandy, nikoliv jako půjčky. Projekty realizují kvalifikované společnosti vybrané na základě výběrového řízení nebo je provádějí specializované vládní či nevládní organizace.

V regionu jižní Morava se díky programu CBC PHARE vedle velkých projektů jako např. Čistička odpadních vod a kanalizace v Břeclavi, Cyklostezky Brno - Vídeň, Rozvoj vinařské kultury na jižní Moravě apod., zrealizovaly projekty menšího rozsahu (max. možná výše gruntu na 1 projekt 50 000 EUR, even. 300 000 Eur u Programu obnovy zaplaavených území), kdy o přidělení grantu rozhodovaly regionální orgány. Konkrétně šlo o projekty typu "people to people" (tzn. měkké, neinvestiční projekty), Projekty na odstranění následků povodní nebo projekty v oblasti rozvoje venkova, dotace z evropských zdrojů dosáhla výše 4,48 mil. EUR.
V současné době (březen 2003) se na území jižní Moravy realizují jak projekty typu " people to people", tak projekty v oblasti cestovního ruchu či malé infrastrukturní projekty. Tyto projekty počítají s celkovou výší dotace 1,43 mil. EUR (bližší informace o programech CBC PHARE na jižní Moravě naleznete na webových stránkách www.rrajm.cz).

Program CBC PHARE se dá také chápat jako příprava na využívání finančních zdrojů ze strukturálních fondů a iniciativy INTERREG, které jsou k dispozici členských zemím Evropské unie.

(hrz)

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít