Přeskočit na obsah

Tiskové zprávy

11. srpna 2022

K budoucnosti likusáků na Kraví hoře se vyjádří veřejnost, město v září vyhlásí anketu

Zbourat, nebo rekonstruovat? Osud likusových domků na Kraví hoře je nejistý. Město je chce kvůli špatnému stavebně-technickému stavu zbourat, proti jsou nájemníci zvláště z řad muzikantů, architektů a výtvarníků, kteří zde mají pronajaté zkušebny a ateliéry. Město chce k rozhodovacímu procesu přizvat občany. Po celé září bude spuštěná anketa, kde budou moci vyjádřit svůj názor.


10. srpna 2022

Moderní, přehledný, graficky minimalistický, bezpečný a přístupný – Brno má nový web. Funguje na platformě, kterou mohou využít i městské části a organizace

Po 13 letech má město Brno nový web. Splňuje všechny požadavky na kybernetickou bezpečnost a přístupnost. Klade důraz na dostupnost nejčastěji hledaných informací, které najdou uživatelé hned na homepage, je maximálně přehledný a graficky minimalistický. Na stejné platformě mohou běžet i miniweby různých projektů, webové stránky městských částí, ale i příspěvkových organizací nebo obchodních společností města.


10. srpna 2022

Dobrovolní hasiči dostanou nové stříkačky. Město jim na ně také přidá

Město Brno podporuje dobrovolné hasiče a chce v tom pokračovat. Rádo by pro ně získalo peníze na novou techniku a počítá s tím, že jim také přispěje. Radní proto dnes souhlasili s podáním žádostí o dotaci za městské části Chrlice, Komín, Brno-sever, Žebětín a Židenice na nákup nových cisternových automobilových stříkaček.


10. srpna 2022

Zhotovitel projektové dokumentace byl vybrán, rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Kšírově by mohla začít za necelé dva roky

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu čeká ve dvou etapách ulice Kšírova, Jeníčkova a Pěšina. Práce by měly začít v roce 2024. Aby se termín zahájení stihl, schválili dnes brněnští radní výběr dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru. Dokumentaci nutnou pro územní rozhodnutí a stavební povolení vytvoří firma Aquatis za nabídkovou cenu 5,4 milionu korun bez DPH.


10. srpna 2022

Městské části mohou žádat o dotace pro rok 2023 na stavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic

Ministerstvo vnitra vyhlásilo prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR dotační titul pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro rok 2023. Může z něj být poskytnuta také dotace na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany až do výše 4,5 milionu korun. Žádost o ni je třeba předložit do 22. srpna 2022. Kromě finanční spoluúčasti města Brna by projekty podané v letošním roce mohl podpořit Jihomoravský kraj, o jeho dotaci v maximální výši 3 miliony korun se jedná. Žadateli a nositeli projektů jsou jednotlivé městské části, proto dnes brněnští radní schválili, že mohou žádat o dotace na stavbu požární zbrojnice v Jehnicích a rekonstrukci zbrojnic v Útěchově a Komíně.


10. srpna 2022

Město nabídne do elektronické dražby zastavitelný pozemek v Mokré Hoře

Rada města Brna na dnešním zasedání projednala záměr zpeněžení pozemku o výměře 285 m² v katastrálním území Mokrá Hora, a to formou elektronické dražby.


10. srpna 2022

Dáme na vás: V Řečkovicích se začne projektovat nový lesopark, využije už vzrostlé dřeviny

Nového místa k procházkám, odpočinku ve stínu stromů nebo komunitním akcím jako pálení čarodějnic se dočkají obyvatelé Řečkovic. V lesopark se díky participativnímu rozpočtu promění nevyužívaný pozemek v okolí Škrétovy, Družstevní a Terezy Novákové. Radní dnes pro realizaci vybrali firmu Atregia, s. r. o.


10. srpna 2022

Zoo a Lamacentrum mají novou atrakci: ekodomečky

S dopady klimatických změn na naší planetě se budou potýkat především následující generace. Hovořit o nich je proto potřeba nejen s dospělými, ale i dětmi. Hlavně pro ně jsou připraveny dřevěné domečky se zelenou střechou osazené fotovoltaickými panely v zoologické zahradě a Lamacentru na Hádech. Radní dnes schválili darovací smlouvu, díky níž domečky přejdou do majetku města.


10. srpna 2022

Metodika přehledně popisuje, jak zprovoznit solární elektrárny na střechách městských budov

Město Brno v nejbližších letech zprovozní desítky solárních elektráren na střechách budov ve svém majetku. Hodlá tak posílit svou energetickou soběstačnost a přispět k ochraně klimatu využíváním obnovitelných zdrojů elektřiny. Elektrárny vybuduje a bude provozovat nová společnost SAKO Brno SOLAR. Aby šlo vše hladce, nechala si vypracovat metodiku, která stručně a přehledně stanovuje postup a kompetence jednotlivých smluvních stran. Radní dnes souhlasili s jejím zněním.


10. srpna 2022

Nový generel napoví, jak by se měl v příštích letech rozvíjet Ústřední hřbitov

Rada města Brna na dnešní schůzi vzala na vědomí nový Generel Ústředního hřbitova v Brně.


10. srpna 2022

Příští rok si plavci v Lužánkách zaplavou kryti novým stropem

Nová stropní konstrukce, podhledy a osvětlení – takový je rozsah prací, pro které dnes radní vybrali firmu WELLCO Brno, s. r. o. Ta ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu. Úpravy provede v době roční odstávky plaveckého stadionu, která by měla skončit v červnu 2023.


10. srpna 2022

Díky spolupráci Brna, Masarykovy univerzity a dalších partnerů se rozšíří povědomí o Centru pro umělou inteligenci v onkologii

Letos na jaře vznikla v Brně mezi Masarykovou univerzitou, nemocnicemi a dalšími institucemi odborná platforma, jejímž cílem je rozvíjet a také aplikovat umělou inteligenci v onkologii. K tomuto snažení se přidá i město Brno.


04. srpna 2022

Za pouhých 45 dní jsou potvrzeny technické parametry horkovodu z Dukovan do Brna. Začínají také jednání se samosprávami kvůli výkupům pozemků

Od podpisu memoranda o spolupráci na přípravě projektu horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna uplynulo pouhých 45 dní. Přesto už dnes zástupci města Brna, městské společnosti Teplárny Brno a ČEZ přímo v Dukovanech konstatovali, že na technických parametrech projektu panuje vzájemná shoda. Proběhl také první kontakt se samosprávou kvůli výkupům potřebných pozemků.


02. srpna 2022

Výstava obrazů a soch v Křížové chodbě Nové radnice uctí výročí sta let od navázání diplomatických styků s Lucemburskem

Po staletých stopách, tak nazvali svoji společnou výstavu Iva Mrázková, česká malířka a sochařka žijící v Lucembursku, a lucemburský sochař Pitt Brandenburger. Vernisáž výstavy, která se koná u příležitosti stého výročí navázání diplomatických styků mezi Lucemburským velkovévodstvím a Československou, resp. Českou republikou, se v Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí 1 uskuteční ve středu 3. srpna 2022 v 17 hodin. Díla obou umělců budou k vidění do 29. září 2022, od úterý do neděle, vždy od 10 do 18 hodin.


27. července 2022

Soutěž na výběr zhotovitele Janáčkova kulturního centra může být zahájena

Radní města Brna dnes vzali na vědomí hotovou projektovou dokumentaci k výstavbě koncertního sálu Janáčkova kulturního centra. Stavba sálu naváže na již zrealizovanou 1. etapu podzemních garáží.  Zakázku město Brno zadá spolu se společností Brněnské komunikace, a. s., která bude na základě platné smlouvy o spolupráci zadávací řízení organizovat a na předmětné stavbě rovněž zajišťovat funkci správce stavby.


27. července 2022

Přibudou veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily, rozšíří se i možnost jejich parkování při nabíjení

Veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily budou umístěny na nových lokalitách v ulicích Štouračova, Nad Dědinou a Vavřinecká. Zóny E určené k parkování u nabíjecích stanic budou navíc v devíti lokalitách, kde je nyní zavedeno rezidentní parkování.


27. července 2022

Město chce na Sadové vybudovat domov pro osoby se zdravotním postižením

Třicet šest lůžek pro osoby se zdravotním postižením nabídne nový objekt, který se město Brno chystá vystavět v královopolské oblasti Sadová. Nové zařízení by nahradilo to dosluhující na ulici Terezy Novákové. Radní dnes schválili investiční záměr tohoto projektu.


27. července 2022

Sluneční energii a kvalitní paliativní program nabídne Domov pro seniory Vychodilova

Domov pro seniory na Vychodilově čekají v nejbližší době dvě zásadní události. V návaznosti na získání dotace od Jihomoravského kraje bude v zařízení rozšířena paliativní péče a projekt městské společnosti SAKO Brno SOLAR zabývající se instalací fotovoltaických panelů bude pokračovat právě na budovách domova. Obě smlouvy dnes projednali a schválili radní města Brna.


27. července 2022

Participativní rozpočet do škol vstupuje do třetího ročníku. Na žákovské nápady město pošle skoro dva miliony korun

Zapojit děti do rozhodování, zvyšovat jejich zodpovědnost, probudit v nich zájem o školu a o její prostředí, dát jim možnost zlepšovat věci kolem sebe, učit je demokratickým principům – takové jsou základní cíle projektu Participativní rozpočet do škol. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit zapojeným školám pro ročník 2022/2023 příspěvek ve výši 1,68 milionu korun.


27. července 2022

Změna názvu stadionu přinese více peněz od sponzora a tím i naději na lepší výsledky

Až v sobotu 30. července vyběhnou fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v nové sezoně Fortuna ligy na domácí trávník, nebude to na Městském fotbalovém stadionu Srbská, ale v ADAX Invest areně. S dočasnou změnou názvu sportoviště dnes souhlasili brněnští radní.