Přeskočit na obsah

Tiskové zprávy

20. března 2023

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.


16. března 2023

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.


09. března 2023

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.


09. března 2023

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.


08. března 2023

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.


08. března 2023

Stavební práce na Bauerově omezí od 20. března vjezd do Pisáreckých tunelů, změny se dotknou i parkování a MHD

Rekonstrukce velkého městského okruhu v úseku Bauerova, zahájení výstavby parkovacích ploch u plánované multifunkční haly u výstaviště a další menší stavební práce v této lokalitě si od 20. března vyžádají změny v organizaci dopravy.


08. března 2023

Schválení veřejné podpory na projekt multifunkční haly od Evropské komise lze očekávat za dva měsíce

Brněnští radní dnes udělali poslední zásadní krok pro schválení veřejné podpory výstavby multifunkční haly u výstaviště – rozhodli o odeslání dokumentů Evropské komisi pro finální notifikaci.


08. března 2023

Brno zabezpečí dopravní výchovu na základních školách až do roku 2027

Dopravní výchova pro žáky základních škol a víceletých gymnázií patří mezi dlouholetou školní náplň, kterou město intenzivně podporuje. Aby se znalosti prohlubovaly i v následujících letech, schválili dnes radní nadlimitní veřejnou zakázku – Dopravní výchova žáků základních škol v Brně na roky 2024 až 2027.


08. března 2023

Rozvoj městského kamerového dohledového systému pokračuje

Na rozšíření kamerového dohledového systému dá město Brno v letošním roce 11 milionů korun. Seznam konkrétních investic do zvýšení bezpečnosti a ochrany veřejných prostředků dnes schválili radní.


08. března 2023

Mateřská škola na Michalově ulici se rozšíří a zmodernizuje

Brněnští radní dnes souhlasili s modernizací Mateřské školy Radost na Michalově 2 včetně nové přístavby. Realizace by měla proběhnout v letech 2023–2024.


08. března 2023

Město pokračuje ve snaze snižovat produkci CO₂. Chystá se aktualizace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu

Před několika lety se Brno připojilo k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, jehož hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. V říjnu roku 2019 byl schválen Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), který obsahoval plány na konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí CO₂, a to až o 40 % do roku 2030. Po dvou letech se vždy připravuje jeho aktualizace, nejinak je tomu i letos.


08. března 2023

Na ekologické projekty a vzdělávání letos Brno poskytne přes 2 miliony korun

Brněnští radní souhlasí s poskytnutím 1 750 000 korun Nadaci Partnerství a 350 000 korun školskému zařízení Lipka.


08. března 2023

Městské části dostanou pro svoje školky a školy stejně jako vloni peníze na pokrytí zvýšených nákladů na energie

Město poskytne účelový neinvestiční transfer na kompenzaci nárůstu cen energií na rok 2023 pro školské příspěvkové organizace zřizované městskými částmi. Uvolnění finančních prostředků dnes projednali radní a doporučili jeho schválení Zastupitelstvu města Brna.


06. března 2023

Zástupci města, Brněnských komunikací a zhotovitele poklepali základní kámen parkovacího domu a parkoviště na Akademickém náměstí

Parkovací dům, venkovní stání v režimu rezidentního parkování i zeleň s vodním prvkem. To vše bude výsledkem stavby na takzvaném Akademickém náměstí při ulicích Šumavská a Veveří, jejíž základní kámen dnes slavnostně poklepali zástupci vedení města Brna a Brněnských komunikací za investory a představitelé společnosti STRABAG, a. s., za zhotovitele.


02. března 2023

Žáci a studenti převzali na Nové radnici ocenění za účast v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Slavnostní ceremonií, na níž dnes na Nové radnici více než stovka mladých lidí z Jihomoravského kraje převzala absolventské certifikáty a odznaky, skončil další ročník programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh's International Award, zkráceně DofE).


02. března 2023

Město splnilo obyvatelům Majdalenek přání a vybudovalo zde park

Ve čtvrtek 2. března 2023 se konalo slavnostní otevření Parku pro Majdalenky. Jedná se o projekt z participativního rozpočtu Dáme na vás, který vznikl v horní části Lesné, kde park velmi chyběl. Konečně tak i Majdalenky mají upravenou plochu sloužící k relaxaci a obyvatelé se díky nově zpevněným cestám snadněji dostanou na nákup či na autobus.


01. března 2023

Dny sportovišť mění koncepci

Na dnešním zasedání se radní zabývali tradiční akcí Dny sportovišť. Ta se letos uskuteční ve třech termínech: v dubnu, srpnu a prosinci.


01. března 2023

Řešení situace stadionu za Lužánkami je nevyhnutelné. Aby se mohl na Srbské hrát prvoligový a pohárový fotbal, investuje město přes 100 milionů

Železobetonové konstrukce části fotbalového stadionu za Lužánkami jsou na mnoha místech staticky v havarijním stavu. Ukázal to stavebně-technický průzkum, který vloni zadal správce sportoviště, městská společnost STAREZ – SPORT. Nastalá situace si tedy vyžádá omezení aktivit v areálu. Současně město Brno investuje do zlepšení fotbalového zázemí na Srbské.


01. března 2023

JIC bude dál podporovat rozvoj a inovace. V rámci závazku veřejné služby ho město podpoří 14 miliony

Podpora inovací, zlepšení podnikatelského prostředí nebo rozvoj ekonomické konkurenceschopnosti a s tím i růst životní úrovně v regionu. Na příštích 12 měsíců na tyto aktivity obdrží zájmové sdružení právnických osob JIC od města částku 14 milionů korun v režimu vyrovnávací platby za závazek veřejné služby. Peníze jsou již v rozpočtu, dnes radní schválili předběžnou kalkulaci na uvedené období a finanční prostředky mohou být odeslány.


01. března 2023

Nebýt na to sama pokračuje. Bude pomáhat i mužům s onkologickou diagnózou

Úspěšný projekt participativního rozpočtu Nebýt na to sama – Ženy v onko léčbě bude pokračovat. S 4 252 hlasy zvítězil opět v loňském roce v Dáme na vás. Radní dnes schválili výzvu pro podávání nabídky na realizaci projektu.