Zastupitelstvo podpořilo městské části i studentský projekt

  • 07. listopadu 2017
  • 3 minuty čtení
(gak, fpo) - Předposlední letošní zasedání Zastupitelstva města Brno řešilo finance městským částem nejen na plánované opravy, ale i vybudování nových míst pro kontejnery, podařilo se jim také uzavřít jednání s firmou CTP.

Městské části mohou pokročit ve svých plánovaných opravách. Zastupitelé dnes schválili téměř 68 milionů na jejich předem určené akce. Jde například o zateplení bohunické radnice, opravu chodníků v Komíně, úpravy parku na Kraví hoře, rekonstrukci historické hasičky v Bosonohách, umístění herních prvků na veřejná dětská hřiště v Černovicích nebo rozšíření hřbitova v Jehnicích. 

Na jaře letošního roku byl Radou města Brna schválen Akční plán zlepšování kvality ovzduší. Zastupitelé dnes odsouhlasili další krok, který by měl přispět ke snížení znečištění životního prostředí ve městě. Aktuálně schválená novela městské vyhlášky omezuje dny, kdy mohou lidé na svých pozemcích pálit listí. Nově bude zakázáno na celém území města pálit rostlinný odpad v neděli a státem uznané svátky, v řadě městských částí dochází k dalšímu omezení počtu dnů, ve kterých je spalování umožněno. Nyní podepíše vyhlášku primátor a následně bude viset 15 dní na úřední desce. Teprve poté bude účinná.

V tabulce níže jsou uvedeny konkrétní změny:

Některé městské části v nedávné minulosti upravily či nově vystavěly místa na stání kontejnerů na tříděný odpad. Celkem se jedná o 66 nových či rekonstruovaných míst. Zastupitelé dnes schválili dotaci 2,8 milionů korun na tyto uskutečněné úpravy. Na následující rok také schválili podporu ve výši téměř 5,5 milionů korun městským částem na demolice a budování nových míst, kde budou stát kontejnery na směsný odpad.

Po měsících vyjednávání se dnes uzavřel dlouholetý spor týkající se nezákonného zásahu firmy CTP do pozemků města na Černovické terase. V době, kdy se uvažovalo o využití tohoto území ke stavbě skladů Amazonu, na něj firma CTP navezla stavební recyklát z nedaleko probíhajících bouracích prací. Ačkoliv podle posudků soudních znalců a Inspekce životního prostředí nedošlo ke snížení ceny majetku města ani k ohrožení životního prostředí, město vedlo s firmou CTP dlouhá jednání a požadovalo kompenzaci. Na dnešním zastupitelstvu bylo potvrzeno dohodnuté vyrovnání ve výši 6 milionů korun.

Město připravuje projekt nazvaný Brno Erasmus Student, do kterého se zapojí zahraniční i místní studenti a také studenti z Brna a okolí, kteří vyjíždějí za vzděláním do zahraničí. Cílem projektu je tyto mladé lidi zapojit do přípravy konkrétních návrhů na zlepšení kvality života v Brně. Snahou také bude představení Brna jako velmi živého a zajímavého místa, kde mohou mladí lidé studovat, pracovat a žít. Součástí projektu je i propojení vztahů mezi zahraničními a místními studenty. Pilotní testování bude probíhat v zimním semestru 2017 na Vysokém učení technickém v Brně. Tomu zastupitelé odhlasovali dotaci na tento projekt ve výši 400 tisíc korun.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít