Začíná stavba VMO na Žabovřeské - Tiskový servis

Začíná stavba VMO na Žabovřeské

  • 03. října 2018
  • 3 minuty čtení

(fpo) – Ředitelství silnic a dálnic společně s městem Brnem slavnostně zahájilo výstavbu další části VMO na Žabovřeské. Realizací první a následně druhé etapy tohoto projektu zde bude odstraněno zúžení, tzv. brněnský špunt, který v těchto místech léta komplikuje dopravu. Stavební práce začnou v pondělí 8. října 2018, a to přípravou území, přeložkami inženýrských sítí nebo vybudováním obslužné komunikace. Na tyto úkony je vydáno platné stavební povolení.

Dlouho připravovaná stavba měla začít na začátku srpna letošního roku. Těsně před nabytím právní moci posledního stavebního povolení se proti němu odvolal spolek Voda z Tetčic. Přesto se však podařilo část stavby rozjet. „Tento úsek Velkého městského okruhu bude důležitý nejen pro Brňany, ale i pro řidiče z celého kraje. Před začátkem stavby bylo jedno stavební povolení napadeno. Díky třem dalším povolením však můžeme na těchto úsecích pracovat. Jakmile se projekt rozestaví, tak jsem přesvědčen, že vyřešíme rozklad podaný Vodou z Tetčic a následně budeme schopni předat stavbu do užívání řidičům,“ uvedl na tiskové konferenci k předání staveniště Dan Ťok, ministr dopravy. „Jsem rád, že se v Brně investuje do dopravní infrastruktury. Spolupráce s ŘSD funguje perfektně a pokračujeme v přípravách dalších staveb. Doufám, že nám v tomto Voda z Tetčic a podobná sdružení  nebudou bránit,“ dodal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Podél stávající dvoupruhové silnice je vedena tramvajová trať. Úzký koridor mezi řekou a skalním masivem v současné době neumožňuje vést vedle sebe čtyřpruhovou komunikaci Velkého městského okruhu společně s tramvajovou tratí. Realizací stavby se toto umožní a tím se zklidní doprava v celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu. „I když se to nezdá, tyto necelé 2 kilometry silnice jsou nesmírně důležitou částí brněnské dopravy a pokud by nebylo snahy města, nebyli bychom v přípravách tak daleko. Rád bych také poděkoval za vstřícnost zhotoviteli a zároveň bych řidiče poprosil o trpělivost. Dopady této stavby se budeme snažit minimalizovat,“ uvedl generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa. 

Po celou dobu prací bude provoz částečně omezen. Významnější uzavírkou bude jen rekonstrukce mimoúrovňového křížení Kníničská, která podle smlouvy ale nesmí trvat déle než 5 měsíců. První etapa prací zahrnuje právě úsek od mimoúrovňové křižovatky Kníničská po budoucí vyústění tramvajového tunelu na Žabovřeské. Dojde zde k rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na dělený čtyřpruh, úpravě ramp mimoúrovňové křižovatky, opravě stávajícího silničního mostu, výměně a doplnění protihlukových opatření. Stavět se bude také nová obslužná komunikace a rekonstruovat tramvajová trať. Délka prací je stanovena na 20 měsíců. V průběhu první etapy naváže etapa druhá, která zahrnuje především ražbu tunelu a rozšíření silnice v jeho sousedství. Délku druhé etapy, a tím i celkovou délku stavby tohoto úseku VMO bude možné upřesnit po dokončení výběrového řízení na zhotovitele.

Trasa silnice I/42 tvoří městský okruh v Brně a zároveň je součástí silniční sítě České republiky a dílčí část i mezinárodní silniční sítě E461. Z hlediska celoměstské dopravní struktury bude velký městský okruh jako celek zajišťovat vnější, tranzitní i cílové mimoměstské a vnitroměstské dopravní vztahy a tím výrazně odlehčí komunikacím uvnitř města.

Další články z rubriky