Začala fungovat linka pomoci seniorům. Pomůže jim s nákupy

  • 16. března 2020
  • 2 minuty čtení
Senioři, kteří potřebují pomoci se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb a podobně, se nově mohou ozvat na číslo 800 140 800, které zřídil Odbor sociální péče Magistrátu města Brna.

Odbor sociální péče bude evidovat žádosti seniorů, kterým nemohou pomoci příbuzní, přátelé či sousedé a zůstali tak na všechno sami. Službu mohou ale využít také osoby se zdravotní indispozicí či lidé v karanténě, kteří jsou odkázáni sami na sebe.

Pomoc budou v terénu zajišťovat pracovníci Českého červeného kříže ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity. Linka je zdarma v provozu v pracovních dnech od 7:30 do 15:00. 

Při objednávání je potřeba dodržet následující pravidla:

  • nákup potravin a drogerie – v běžném množství k denní spotřebě, limit na jeden nákup je 500 Kč,
  • nákup léků – možnost vyzvednutí léků na základě plné moci, podrobnosti budou dojednány telefonicky,
  • při objednání uveďte své jméno, příjmení, adresu, telefon a váš nákupní seznam,
  • objednávky budou rozváženy v době od 8 do 18 hodin,
  • nákup přiveze pracovník Českého červeného kříže nebo student Masarykovy univerzity vybavený ochrannými pomůckami, který se prokáže jménem, průkazkou a případně občanským průkazem,
  • platba probíhá pouze hotově,
  • v jednom dni lze uskutečnit maximálně jednu objednávku.

Uskutečněním telefonického hovoru souhlasí uživatel se sběrem osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, které město Brno shromažďuje za účelem získání nezbytných kontaktních informací pro zajištění informovanosti občanů města Brna v době koronavirové epidemie. Údaje z formulářů budou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou a s ukončením mimořádných opatření budou vymazány.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít