Volby do Poslanecké sněmovny se blíží. Voličské průkazy lze osobně vyřídit do 6. října

  • 01. října 2021
  • 3 minuty čtení
(fpo) – Po čtyřech letech budou občané ČR volit zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřené od pátku 8. října 2021, a to od 14 do 22 hodin. V sobotu 9. října 2021 pak můžete volit od 8 do 14 hodin. Novinkou je, že Magistrát města Brna nemůže vydávat tzv. krátkodobé občanky, tedy občanské průkazy s měsíční platností.

Právo volit do Poslanecké sněmovny PČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva. Jak hlasovat, popisuje text v odkaze.

Pro ty, kteří se v termínu voleb nebudou vyskytovat v místě svého bydliště, je připravena možnost odevzdat hlas s pomocí voličského průkazu. Volič si mohl na příslušném obecním úřadě o voličský průkaz požádat zasláním žádosti pomocí datové schránky nebo písemně. Podmínkou je, aby žádosti byly doručeny do 1. října 2021.

Osobně lze o voličský průkaz požádat do 6. října 2021 do 16.00 hodin. Volič se dostaví na úřad, v jehož územním obvodu má trvalé bydliště, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Oddělení občasných průkazů Magistrátu města Brna bude po dobu konání voleb připraveno vydávat vyhotovené občanské průkazy.  Pozor, od letošního roku nelze vydávat občanské průkazy s platností 1 měsíc pro uplatnění volebního práva.

Volební okrsky

Pokud si nejste jistí, do kterého volebního okrsku v Brně patříte, můžete využít následující aplikaci: https://volby.tmapy.cz/. Další podrobnosti o volebních místnostech a kontakty najdete na stránkách jednotlivých městských částí.

Hlasování do přenosné volební schránky a způsoby hlasování pro občany v karanténě či nemocné covid-19

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Informace o brněnských volebních okrscích a komisích najdete u městských částí.

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování. Veškeré informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Jihomoravský kraj vyčlenil pro hlasování drive-in, které proběhne ve středu 6. října od 8–17 hodin na BVV. Více informací i k dalším způsobům tohoto typu hlasování najdete zde.

Volby budou s ohledem na stále trvající rizika šíření nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Ministerstvo vnitra ČR žádá voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

-        nasaďte si respirátor (tato povinnost vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví);

-        respirátor mějte nasazený po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise vyzve k jeho sejmutí pro účely identifikace (poté si respirátor opět nasaďte);

-        využijte dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče připraveny;

-        dodržujte vyznačené nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy okrsková volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn;

-        okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít pro úpravu hlasovacího lístku vlastní psací potřeby;

-         dodržujte pokyny okrskové volební komise.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít