Přeskočit na obsah

Voda pod platany. Radní schválili vyhlášení nové soutěže na dokončení Dominikánského náměstí

10. března 2021

Na přelomu let 2019 a 2020 se uskutečnila architektonicko-výtvarná soutěž na doplnění zrekonstruovaného Dominikánského náměstí o dva vodní prvky, avšak žádný z návrhů nebyl vybrán k realizaci. Brněnští radní dnes schválili vyhlášení nové soutěže.

„Předmětem soutěže je autorský návrh jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí. Návrh musí respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení prvku patří dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících včetně vyvolání efektu vodní mlhy. Může, ale nemusí jít o historickou reflexi původního rybného trhu, který se zde nacházel. Nový vodní prvek musí být každopádně uměleckým dílem, od kterého se očekává vysoká výtvarná úroveň,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Původní zadání počítalo se dvěma vodními prvky, jedním před kostelem svatého Michala a druhým v centrální části Dominikánského náměstí. Odborná část hodnoticí komise soutěže se však shodla na doporučení nerealizovat před kostelem žádný vodní prvek vzhledem k omezenému prostoru. Radní následně rozhodli, že nevyberou žádný z návrhů, a uložili Odboru kultury Magistrátu města Brna přepracovat zadání a vypsat novou soutěž na vodní prvek pouze ve středu prostranství.

Proto Rada města Brna 25. listopadu 2020 rozhodla o zřízení nové poroty, ustavující zasedání se uskutečnilo 18. února 2021. Schválené složení poroty najdete zde.

„Úkolem poroty bylo stanovit jasnou definici předmětu soutěže včetně nastavení soutěžního zadání. Konečné znění soutěžních podmínek bylo schváleno všemi 18 členy. Poté Odbor kultury MMB dokument poslal České komoře architektů, která 26. února vydala potvrzení o regulérnosti architektonicko-výtvarné soutěže i jejích podmínek. Dnes jsme na schůzi rady vyhlášení soutěže projednali a schválili, soutěžní podmínky budou veřejně zpřístupněny bez odkladu. Termín pro podání návrhů je stanoven do 30. června, zasedání soutěžní poroty očekáváme v srpnu,“ upřesnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Vodní prvek bude situován v ploše vymezené čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi na pozemku p. č. 509/3, k. ú. Město Brno. Návrhy využijí pro umístění technologií existující komoru. Dílo musí být výškově dimenzováno tak, aby nedošlo k vizuální ani fyzické kolizi s korunami čtyř stromů. Náklady na realizaci návrhu (včetně projektové dokumentace, stavební přípravy a řešení vodní technologie) nesmí přesáhnout 7 550 000 korun bez DPH. Předpokládaný termín dokončení díla je do 30. září 2022.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.