Přeskočit na obsah

Místo dvou vodních prvků jen jeden ústřední. Blíží se vyhlášení nové soutěže na dokončení Dominikánského náměstí

25. listopadu 2020

Loni na podzim byla vyhlášena architektonicko-výtvarná soutěž na doplnění zrekonstruovaného Dominikánského náměstí o dva vodní prvky, avšak žádný z návrhů nebyl vybrán k realizaci. Radní následně rozhodli o přepracování zadání a vyhlášení nové soutěže.

„Na přelomu roku 2019 a 2020 se uskutečnila architektonicko-výtvarná otevřená soutěž o návrh na ztvárnění vodních prvků na Dominikánském náměstí v Brně. Původní zadání počítalo se dvěma vodními prvky, jedním ve spodní části náměstí – před kostelem svatého Michala – a druhým v centrální části náměstí, mezi platany. Odborná část hodnoticí komise soutěže se však shodla na doporučení nerealizovat před kostelem svatého Michala žádný vodní prvek vzhledem k omezenému prostoru. Radní následně rozhodli, že se nerealizuje žádný z návrhů, a uložili Odboru kultury Magistrátu města Brna přepracovat zadání a vypsat novou soutěž na vodní prvek pouze v centrální části náměstí,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Proto Rada města Brna dnes rozhodla o zřízení nové poroty, což je první fáze nové soutěže.

„Pro zajištění průběhu soutěže je nezbytné, aby zadavatel, tedy město Brno, nejprve zřídil soutěžní porotu, která musí na své ustavující schůzi projednat soutěžní podmínky. Ty poté budou předloženy České komoře architektů k vydání potvrzení o regulérnosti a následně je projedná a schválí Rada města Brna,“ upřesnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Porota má status odborného orgánu zadavatele, který plní v procesu soutěže úlohu prostředníka mezi zadavatelem a účastníky. V přípravné fázi porota, a to zejména její odborná část, garantuje jasnou definici předmětu soutěže a správné nastavení soutěžního zadání. K tomu účelu bude svolána ustavující schůze poroty.

Porota byla schválena ve složení:
1. řádní členové poroty – závislí
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., předsedkyně Komise kulturní Rady města Brna
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
JUDr. Robert Kerndl, 4. náměstek primátorky města Brna
2. řádní členové poroty – nezávislí
PhDr. Ivona Raimanová, historička umění, ART & DESIGN INSTITUT, s. r. o.
MgA. Marek Kopeć, architekt
MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
ak. arch. Miroslav Vochta, autorizovaný architekt
MgA. Dominik Lang, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
3. náhradní členové poroty – závislí
Bc. Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna
JUDr. Jiří Oliva, 3. náměstek primátorky města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna
Ing. David Grund, člen Rady města Brna
4. náhradní členové poroty – nezávislí
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
Ing. arch. Emil Navrátil, autorizovaný architekt
Ing. arch. Michaela Kloudová, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Ing. arch. Jan Kratochvíl, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.