Veřejné projednání 150 změn územního plánu se uskuteční 27. listopadu. Více se lidé doví na novém webu

  • 14. listopadu 2019
  • 2 minuty čtení
(fpo) – Zastupitelstvo města Brna vyčlenilo ke zkrácenému postupu vyřízení 150 změn územního plánu. První projednání za účasti veřejnosti proběhlo 21. října 2019 a pro velký zájem se další setkání uskuteční ve Sněmovním sále na Nové radnici, a to 27. listopadu 2019 od 15 hodin.

 Letos v červnu se změnil proces pořizování cca 300 změn územního plánu z tzv. 43. souboru. Město vybralo ty změny, které nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a pro které se nemusí zpracovávat vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Ty se mohou zpracovat ve zrychleném režimu. Schválení těch bezproblémových se předpokládá do čtyř měsíců. Do projednání jsou však zahrnuty i změny, u kterých se jejich konfliktnost může projevit při veřejném projednání. Celkem se tedy jedná o 150 změn, které nyní mohou připomínkovat občané.

Nová aplikace umožní lidem vytvořit připomínku ke změnám územního plánu

Zpracovaný návrh změn územního plánu je dostupný pod odkazem https://upmb.brno.cz/platny-uzemni-plan/zmeny-uzemniho-planu/zmeny-upmb-samostatne/zmeny-uzemniho-planu-mesta-brna-vybrane-ke-zkracenemu-postupu-porizeni/. Zde si každý může prohlédnout výše zmiňované navrhované změny. Nově vytvořená aplikace také občanům umožňuje vytvořit připomínku nebo námitku k pořizovaným změnám. Tu si může každý vygenerovat a některým z předepsaných způsobů odevzdat na úřad.

Veřejné projednání se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 v sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici. Akce začne v 15 hodin a její součástí bude i výklad od zpracovatele změn, kterým je Kancelář architekta města Brna. Připomínky mohou lidé podávat do 4. prosince. Bližší informace podá Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. 

Změny, které budou kladně projednány, bude následně schvalovat Zastupitelstvo města Brna. Ty, které si vyžádají výraznější úpravu, vyhodnotíme podle došlých připomínek.

Nový územní plán do konce roku 2022

Město nyní pro veřejnost připravilo nový web k současnému a novému územnímu plánu. Je dostupný na adrese https://upmb.brno.cz/.

Současně s pořizováním změn stávajícího územního plánu se dokončují práce na návrhu nového Územního plánu města Brna. Zpracovatelem návrhu je odborný tým KAM. Laické i odborné veřejnosti bude návrh představen v 1. polovině roku 2020. Projednání bude předcházet informační kampaň města Brna v úzké spolupráci s Kanceláří architekta města. Cílem je, aby byl projednán a schválen do konce roku 2022, jak ukládá zákon.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít