Přeskočit na obsah

Veřejná soutěž na realizaci sochy G. J. Mendela: Rozhodne 9 porotců

22. prosince 2020
Rada města Brna už v loňském roce schválila realizaci sochy Gregora Johanna Mendela na Mendlově náměstí v rámci projektu Sochy pro Brno. Stane se tak při příležitosti 200. výročí jeho narození, které připadá na rok 2022. Radní dnes nominovali zástupce statutárního města Brna v porotě soutěže na ztvárnění této sochy.

Přípravu a realizaci sochy Gregora Johanna Mendela má na starosti instituce Společně, o. p. s. „Socha by měla být trvalou připomínkou Gregora Johanna Mendela, a to nejen jako člena řádu, ale zejména jako přírodovědce, zakladatele vědy o genetice a o základních principech dědičnosti, jehož odkaz je významný nejen pro obyvatele města Brna a řád augustiniánů, ale i pro celé lidstvo,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Společně, o. p. s., jako realizátor díla připravuje v současnosti veřejnou soutěž. Instituce nabídla statutárnímu městu Brnu a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, kteří jsou smluvními stranami memoranda z letošního září, účast v porotě soutěže, která bude vybírat vítězný návrh.

„Porota soutěže bude mít devět řádných členů a devět náhradníků. Smluvní strany deklarují, že statutární město Brno nominuje do poroty soutěže dva členy a dva náhradníky. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina nominuje dva členy a dva náhradníky. Ostatní členové poroty budou odborníky – nezávislými členy poroty,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.  

Na základě projednání nominace budou dva náhradníci za Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina donátoři, kteří se stanou generálními partnery veřejné sbírky.

Rada města Brna nominovala zástupce statutárního města Brna do poroty ve složení:

Řádní členové poroty:
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna

Náhradní členové poroty:
JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky města Brna
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., předsedkyně Komise kulturní Rady města Brna

Radní dále vzali na vědomí nominaci členů poroty ze strany Opatství Staré Brno řádu sv. Augustina ve složení:

Řádní členové poroty:

Mgr. Juan Provecho (otec Juan), vyšší představený Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
nebo
P. Jan Emil Biernat (otec Jan), ekonom Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
Mgr. Miriam Kolářová, historička umění


A také ustanovení odborných členů poroty ve složení:

Řádní členové poroty:
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, architekt a vysokoškolský profesor
PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D., kurátor a vysokoškolský pedagog
doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D., historik umění, bývalý ředitel Národní galerie v Praze
prof. Nils Christian Stenseth, biolog, genetik Univerzity v Oslo, bývalý předseda norské Akademie věd
emerit. prof. akad. sochař Kurt Gebauer, výtvarník, sochař, vysokoškolský pedagog
Náhradní členové poroty:
Ing. arch. Ondřej Chybík, architekt
PhDr. Ivona Raimanová, historička umění, kurátorka, kritička, pedagožka na soukromé vysoké škole v Praze ART & DESIGN INSTITUT, s. r. o.
Mgr. Marek Vácha, vedoucí Ústavu etiky 3. LF, Univerzita Karlova


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.