Přeskočit na obsah

Veřejná soutěž na realizaci sochy G. J. Mendela: Rozhodne 9 porotců

22. prosince 2020
Rada města Brna už v loňském roce schválila realizaci sochy Gregora Johanna Mendela na Mendlově náměstí v rámci projektu Sochy pro Brno. Stane se tak při příležitosti 200. výročí jeho narození, které připadá na rok 2022. Radní dnes nominovali zástupce statutárního města Brna v porotě soutěže na ztvárnění této sochy.

Přípravu a realizaci sochy Gregora Johanna Mendela má na starosti instituce Společně, o. p. s. „Socha by měla být trvalou připomínkou Gregora Johanna Mendela, a to nejen jako člena řádu, ale zejména jako přírodovědce, zakladatele vědy o genetice a o základních principech dědičnosti, jehož odkaz je významný nejen pro obyvatele města Brna a řád augustiniánů, ale i pro celé lidstvo,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Společně, o. p. s., jako realizátor díla připravuje v současnosti veřejnou soutěž. Instituce nabídla statutárnímu městu Brnu a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, kteří jsou smluvními stranami memoranda z letošního září, účast v porotě soutěže, která bude vybírat vítězný návrh.

„Porota soutěže bude mít devět řádných členů a devět náhradníků. Smluvní strany deklarují, že statutární město Brno nominuje do poroty soutěže dva členy a dva náhradníky. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina nominuje dva členy a dva náhradníky. Ostatní členové poroty budou odborníky – nezávislými členy poroty,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.  

Na základě projednání nominace budou dva náhradníci za Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina donátoři, kteří se stanou generálními partnery veřejné sbírky.

Rada města Brna nominovala zástupce statutárního města Brna do poroty ve složení:

Řádní členové poroty:
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna

Náhradní členové poroty:
JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky města Brna
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., předsedkyně Komise kulturní Rady města Brna

Radní dále vzali na vědomí nominaci členů poroty ze strany Opatství Staré Brno řádu sv. Augustina ve složení:

Řádní členové poroty:

Mgr. Juan Provecho (otec Juan), vyšší představený Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
nebo
P. Jan Emil Biernat (otec Jan), ekonom Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
Mgr. Miriam Kolářová, historička umění


A také ustanovení odborných členů poroty ve složení:

Řádní členové poroty:
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, architekt a vysokoškolský profesor
PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D., kurátor a vysokoškolský pedagog
doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D., historik umění, bývalý ředitel Národní galerie v Praze
prof. Nils Christian Stenseth, biolog, genetik Univerzity v Oslo, bývalý předseda norské Akademie věd
emerit. prof. akad. sochař Kurt Gebauer, výtvarník, sochař, vysokoškolský pedagog
Náhradní členové poroty:
Ing. arch. Ondřej Chybík, architekt
PhDr. Ivona Raimanová, historička umění, kurátorka, kritička, pedagožka na soukromé vysoké škole v Praze ART & DESIGN INSTITUT, s. r. o.
Mgr. Marek Vácha, vedoucí Ústavu etiky 3. LF, Univerzita Karlova


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.