Ve Starém Lískovci jsou dvě nová parkoviště. Město z Fondu mobility investovalo přes 58 milionů korun - Tiskový servis

Ve Starém Lískovci jsou dvě nová parkoviště. Město z Fondu mobility investovalo přes 58 milionů korun

  • 11. dubna 2024
  • 3 minuty čtení

Ve Starém Lískovci vzniklo celkem 258 nových parkovacích míst. Zatímco parkoviště při ulici Kyjevská je v provozu od konce loňského roku, na Labské bylo otevřeno v těchto dnech.

„Parkovací kapacity ve Starém Lískovci byly prakticky vyčerpané, proto město Brno souhlasilo s návrhem městské části, od které jsme převzali část potřebné dokumentace, na vybudování dvou parkovišť na Kyjevské a na Labské. Nejdříve bylo nutné provést změnu územního plánu, což se stalo v září 2021, o dva měsíce později jsme schválili potřebné investiční záměry. Práce na Kyjevské probíhaly od října 2022 a trvaly rok, na Labské začaly vloni v červnu a skončily v těchto dnech. Celkem Brno ze svého Fondu mobility investovalo přes 58 milionů korun včetně DPH. Vracíme tak peníze vybrané z rezidentního parkování zpět do dopravy. Realizaci obou staveb včetně úpravy jejich okolí pro město zajištovaly Brněnské komunikace prostřednictvím vysoutěžených zhotovitelů,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Obě parkoviště jsou volně přístupná a jejich využití je bezplatné. Na Kyjevské je 132 míst, z toho 6 je vyhrazeno pro držitele karet ZTP, na Labské je kapacita 126 vozidel a opět 6 je pro ZTP. Většina stání je kolmých, pouze na Kyjevské je jich 10 podélných. Součástí investice bylo i vybudování veřejného osvětlení a napojení parkovišť na stávající přístupové chodníky ve směru zastávek MHD a zároveň k přilehlé bytové výstavbě,“ informoval radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl a dodal: „V případě dalšího rozvoje elektromobility počítáme s tím, že zde bude možné osadit i nabíjecí stanice.“

Došlo i k revitalizaci prostoru okrajových ploch mezi sídlištěm Starý Lískovec a dálničním přivaděčem. Na obou místech proběhly terénní úpravy, byla založena zeleň a vysázeny keře a stromy. Před zahájením výstavby na Labské byl také přesunut výběh pro psy.

„Především chci poděkovat vedení Brna, že zareagovalo na naši iniciativu a ujalo se projektu, který jsme usilovně připravovali téměř 10 let. Lokalita je zatížena odstavováním vozidel těch, kteří přestupují na městskou hromadnou dopravu, navíc se dá očekávat, že poptávka po místech bude také stoupat s rozšiřováním rezidentního parkování na území Brna. Díky městským financím se nyní v naší městské části situace zlepší,“ řekl starosta městské části Brno – Starý Lískovec Vladan Krásný.

 

Parkoviště Labská

Celkový počet parkovacích míst: 126

Z toho počet ZTP míst: 6

Zahájení výstavby: 14. 6. 2023

V užívání od: 3. 4. 2024

Zhotovitel: Metrostav DIZ, s.r.o.

Celkové náklady vč. DPH: 28 120 000 Kč

 

Parkoviště Kyjevská

Celkový počet parkovacích míst: 132

Z toho počet ZTP míst: 6

Zahájení výstavby: 3. 10. 2022

V užívání od: 20. 10. 2023

Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Celkové náklady vč. DPH: 30 170 000 Kč

Další články z rubriky