V Urban centru představí boj proti změnám klimatu

  • 02. března 2022
  • 2 minuty čtení
(gak, tis) - Jak připravujeme Brno na změnu klimatu? Na to odpoví od 2. do 24. března výstava v Urban centru na Mečové 5.

Edukativní výstava, kterou připravil Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, přiblíží řadu zajímavých projektů, které přispívají ke snížení emisí CO2 na území města Brna.

Jedná se jak o velké městské projekty, např. o rozvoj komunitní energetiky, plánovanou výstavbu třetího kotle spalovny nebo postupnou přeměnu parovodů na horkovody, tak o projekty brněnských firem a institucí v oblasti adaptačních i mitigačních opatření (mitigace v tomto kontextu znamená zmírnění či zpomalení změny klimatu).

CO2 je jedním z hlavních důvodů, proč se naše Země neustále ohřívá. Nejspíš už jste sami zaznamenali změny klimatu, které se dotýkají i města Brna. To se zavázalo snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého nejméně o 40 % oproti roku 2000. Zatím se podařilo 8 %. Zbývá ještě 9 let, 32 % skleníkových plynů a jistota, že město samo nemůže v tomto boji zvítězit. Proto Brno v rámci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu SECAP připravilo i několik jednoduchých kroků, kterými mohou přispět místní lidé a firmy. Právě příklady dobré praxe partnerů města, kteří se ke snižování emisí už zavázali, jsou na výstavě rovněž k vidění. 

S problematikou snižování emisí se šířeji můžete seznámit i na webu priprav.brno.cz, kde do konce března najdete mimo jiné informace o soutěži Najdi maskota #pripravbrno. Toho stačí vyfotit v #pripravbrno tramvaji, fotku nasdílet na sociální sítě s označením @brnomycity a mít štěstí při losování. První cenou je elektrokoloběžka.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít