Přeskočit na obsah

V ulicích Moravanské Lány a Novomoravanská město vybuduje novou technickou i dopravní infrastrukturu

22. září 2021
Brněnští radní souhlasili s vybudováním nové splaškové a dešťová kanalizace v ulicích Moravanské lány a Novomoravanská. Současně v části ulice Novomoravanská dojde také k napojení vodovodu na stávající vodovodní řad. Ve zmíněných ulicích pak bude realizováno i veřejné osvětlení, rekonstruována komunikace a uskuteční se dostavba chodníků. Práce by měly začít během února příštího roku.

Obě ulice jsou umístěné mezi hranicí městské části Brno-jih s katastrem obce Moravany a ulicí Vídeňskou. V dotčeném území se nachází stávající objekty se zhruba 120 obyvateli s trvalým pobytem a 20 novostaveb rodinných domů. V současné době není v této lokalitě žádný funkční kanalizační systém, zcela chybí splašková kanalizace, částečně chybí dešťová kanalizace i vodovodní řad a neexistuje adekvátní dopravní infrastruktura včetně veřejného osvětlení. „Splaškové vody ze stávajících objektů jsou odváděny do soukromých jímek. Je tu tedy riziko jejich úniku do okolního prostředí. Pro stávající zástavbu a další rozvoj tohoto území je tudíž nezbytné vybudovat kanalizační síť pro samostatný odvod splaškových a dešťových vod, dobudovat a propojit vodovodní řad, a také zrekonstruovat a dostavět komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení,“ vysvětlil aktuální situaci radní pro oblast investic David Grund. „Očekáváme, že za veškeré tyto práce, včetně projektové dokumentace, město zaplatí 170 milionů korun včetně DPH,“ dodal.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.