Přeskočit na obsah

V ulicích Moravanské Lány a Novomoravanská město vybuduje novou technickou i dopravní infrastrukturu

22. září 2021

Brněnští radní souhlasili s vybudováním nové splaškové a dešťová kanalizace v ulicích Moravanské lány a Novomoravanská. Současně v části ulice Novomoravanská dojde také k napojení vodovodu na stávající vodovodní řad. Ve zmíněných ulicích pak bude realizováno i veřejné osvětlení, rekonstruována komunikace a uskuteční se dostavba chodníků. Práce by měly začít během února příštího roku.

Obě ulice jsou umístěné mezi hranicí městské části Brno-jih s katastrem obce Moravany a ulicí Vídeňskou. V dotčeném území se nachází stávající objekty se zhruba 120 obyvateli s trvalým pobytem a 20 novostaveb rodinných domů. V současné době není v této lokalitě žádný funkční kanalizační systém, zcela chybí splašková kanalizace, částečně chybí dešťová kanalizace i vodovodní řad a neexistuje adekvátní dopravní infrastruktura včetně veřejného osvětlení. „Splaškové vody ze stávajících objektů jsou odváděny do soukromých jímek. Je tu tedy riziko jejich úniku do okolního prostředí. Pro stávající zástavbu a další rozvoj tohoto území je tudíž nezbytné vybudovat kanalizační síť pro samostatný odvod splaškových a dešťových vod, dobudovat a propojit vodovodní řad, a také zrekonstruovat a dostavět komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení,“ vysvětlil aktuální situaci radní pro oblast investic David Grund. „Očekáváme, že za veškeré tyto práce, včetně projektové dokumentace, město zaplatí 170 milionů korun včetně DPH,“ dodal.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.