Přeskočit na obsah

V parku Trnkova v Líšni vznikne nádrž na zachytávání dešťovky

13. ledna 2021

Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu schválit projekt Regenerace veřejného parku Trnkova – akumulační nádrž pro potřeby zálivky. Cílem projektu je instalace podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu, která bude umístěna v blízkosti parku Trnkova v Líšni. Na projekt bude město žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Zachycená voda poslouží jako zdroj zálivky pro přilehlé okolí. Instalace retenční nádrže je součástí úpravy parku, která navazuje na komplexní řešení regenerace celé lokality. Ostatní úpravy jsou realizovány mimo dotační projekt.  

„Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši 1 102 958 korun. Dotace se odhaduje na 937 514 korun, což je 85 % z celkových způsobilých nákladů. Na dofinancování projektu se bude 50 % podílet jeho nositel, tedy městská část Brno-Líšeň, zbylých 50 % doplatí město Brno. Náklady na projekt nebo struktura financování se nicméně ještě mohou změnit. Objem nádrže bude činit 20 m3,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Součástí realizace dotačního projektu jsou vnitřní úpravy technické místnosti přilehlé umělecké školy, ve které budou umístěny ovládací prvky k závlahovému systému. Budou provedeny terénní úpravy a výkopové práce potřebné k položení kanalizace, včetně jejího napojení na stávající kanalizační systém. Dále dojde k instalaci akumulační nádrže a souvisejících komponentů.

„Efektivní hospodaření s dešťovou vodou je nejen ekologické, ale také finančně šetrné. Díky retenční nádrži ušetří samospráva na zálivce parku zejména v obdobích sucha. Městská část Brno-Líšeň plánuje projekt realizovat i v případě, že dotaci neobdrží, z čehož mám velkou radost,“ dodala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekt svým zaměřením spadá do Operačního programu Životní prostředí, konkrétně do prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Termín pro podání žádosti o dotaci je do 1. března 2021.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.