Přeskočit na obsah

V městských částech vzniknou nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

04. května 2022

a úpravu stávajících stanovišť, a to jak nadzemních a podzemních, tak i nově polopodzemních. Radní dnes doporučili zastupitelům částku na růst sítě pro třídění odpadu podpořit.

V Brně je nyní 33 stanovišť podzemních kontejnerů a velký počet nadzemních. Jejich množství se však brzy rozroste díky finančním transferům jednotlivým městským částem na zřízení nových a opravu 

„Jednotlivé městské části dostanou finance na zřízení nových kontejnerových stanovišť. Takto se efektivně rozšíří možnost třídění odpadu přesně na místa, kde jsou nádoby potřeba a kde je jich nedostatek. Ve čtrnácti městských částech vznikne 18 nadzemních kontejnerových hnízd a 10 podzemních a polopodzemních celkem za 7 milionů korun,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a dodal: „Město dlouhodobě hledá a podporuje ekologická řešení při nakládání s odpadem. V loňském roce jsme zavedli svoz bioodpadu a dále se snažíme motivovat občany ke třídění.“ 

O všechna stanoviště bude pečovat městská společnost SAKO Brno, která zajišťuje pravidelný svoz veškerého odpadu v Brně. 

Nadzemní kontejnery – barevné plastové nádoby samostatně stojící na určeném místě. Tato hnízda se zřizují v lokalitách nevhodných pro podzemní kontejnery. Kromě nádob na plasty, nápojové kartony, plechovky od nápojů, papír a sklo bílé i barevné na některých stanovištích najdete i hnědé popelnice na bioodpad. 

Podzemní kontejnery – nádoby jsou umístěny pod povrchem a k vhazování roztříděného odpadu se využívají minimálně tři nadzemní vhozy (sloupky). Kontejnery mají objem od 3 do 5 m?. Jediným rozdílem při třídění je, že se čiré a barevné sklo vhazuje dohromady. Nová místa tříděného odpadu vzniknou na ulicích Kotěrova, Hvězdová, Kopečná, Zborovská a nám. Svornosti. 

Polopodzemní kontejnery – část sběrných nádob vyčnívá nad terénem a působí jako klasické kontejnery. Jejich objem je však díky částečně podzemnímu zásobníku větší. Polopodzemní sběrné nádoby budou nově na ulicích Černá, Mácova, Klatovská, Bystřinova, Obřanská a U Pošty.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.