Přeskočit na obsah

V městských částech vzniknou nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

04. května 2022
a úpravu stávajících stanovišť, a to jak nadzemních a podzemních, tak i nově polopodzemních. Radní dnes doporučili zastupitelům částku na růst sítě pro třídění odpadu podpořit.
V Brně je nyní 33 stanovišť podzemních kontejnerů a velký počet nadzemních. Jejich množství se však brzy rozroste díky finančním transferům jednotlivým městským částem na zřízení nových a opravu 

„Jednotlivé městské části dostanou finance na zřízení nových kontejnerových stanovišť. Takto se efektivně rozšíří možnost třídění odpadu přesně na místa, kde jsou nádoby potřeba a kde je jich nedostatek. Ve čtrnácti městských částech vznikne 18 nadzemních kontejnerových hnízd a 10 podzemních a polopodzemních celkem za 7 milionů korun,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a dodal: „Město dlouhodobě hledá a podporuje ekologická řešení při nakládání s odpadem. V loňském roce jsme zavedli svoz bioodpadu a dále se snažíme motivovat občany ke třídění.“ 

O všechna stanoviště bude pečovat městská společnost SAKO Brno, která zajišťuje pravidelný svoz veškerého odpadu v Brně. 

Nadzemní kontejnery – barevné plastové nádoby samostatně stojící na určeném místě. Tato hnízda se zřizují v lokalitách nevhodných pro podzemní kontejnery. Kromě nádob na plasty, nápojové kartony, plechovky od nápojů, papír a sklo bílé i barevné na některých stanovištích najdete i hnědé popelnice na bioodpad. 

Podzemní kontejnery – nádoby jsou umístěny pod povrchem a k vhazování roztříděného odpadu se využívají minimálně tři nadzemní vhozy (sloupky). Kontejnery mají objem od 3 do 5 m?. Jediným rozdílem při třídění je, že se čiré a barevné sklo vhazuje dohromady. Nová místa tříděného odpadu vzniknou na ulicích Kotěrova, Hvězdová, Kopečná, Zborovská a nám. Svornosti. 

Polopodzemní kontejnery – část sběrných nádob vyčnívá nad terénem a působí jako klasické kontejnery. Jejich objem je však díky částečně podzemnímu zásobníku větší. Polopodzemní sběrné nádoby budou nově na ulicích Černá, Mácova, Klatovská, Bystřinova, Obřanská a U Pošty.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.