Přeskočit na obsah

V městských částech vzniknou nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

04. května 2022

a úpravu stávajících stanovišť, a to jak nadzemních a podzemních, tak i nově polopodzemních. Radní dnes doporučili zastupitelům částku na růst sítě pro třídění odpadu podpořit.

V Brně je nyní 33 stanovišť podzemních kontejnerů a velký počet nadzemních. Jejich množství se však brzy rozroste díky finančním transferům jednotlivým městským částem na zřízení nových a opravu 

„Jednotlivé městské části dostanou finance na zřízení nových kontejnerových stanovišť. Takto se efektivně rozšíří možnost třídění odpadu přesně na místa, kde jsou nádoby potřeba a kde je jich nedostatek. Ve čtrnácti městských částech vznikne 18 nadzemních kontejnerových hnízd a 10 podzemních a polopodzemních celkem za 7 milionů korun,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a dodal: „Město dlouhodobě hledá a podporuje ekologická řešení při nakládání s odpadem. V loňském roce jsme zavedli svoz bioodpadu a dále se snažíme motivovat občany ke třídění.“ 

O všechna stanoviště bude pečovat městská společnost SAKO Brno, která zajišťuje pravidelný svoz veškerého odpadu v Brně. 

Nadzemní kontejnery – barevné plastové nádoby samostatně stojící na určeném místě. Tato hnízda se zřizují v lokalitách nevhodných pro podzemní kontejnery. Kromě nádob na plasty, nápojové kartony, plechovky od nápojů, papír a sklo bílé i barevné na některých stanovištích najdete i hnědé popelnice na bioodpad. 

Podzemní kontejnery – nádoby jsou umístěny pod povrchem a k vhazování roztříděného odpadu se využívají minimálně tři nadzemní vhozy (sloupky). Kontejnery mají objem od 3 do 5 m?. Jediným rozdílem při třídění je, že se čiré a barevné sklo vhazuje dohromady. Nová místa tříděného odpadu vzniknou na ulicích Kotěrova, Hvězdová, Kopečná, Zborovská a nám. Svornosti. 

Polopodzemní kontejnery – část sběrných nádob vyčnívá nad terénem a působí jako klasické kontejnery. Jejich objem je však díky částečně podzemnímu zásobníku větší. Polopodzemní sběrné nádoby budou nově na ulicích Černá, Mácova, Klatovská, Bystřinova, Obřanská a U Pošty.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.