V centru přibyly značky s oranžovým pruhem. Na režimu parkování se nic nemění - Tiskový servis

V centru přibyly značky s oranžovým pruhem. Na režimu parkování se nic nemění

  • 22. ledna 2019
  • 1 minuta čtení

(rek) - Město Brno vyhovělo legislativním požadavkům a připomínkám vznesených z Jihomoravského kraje. V historickém centru města tak v rámci systému rezidentního parkování přibyly značky s oranžovým pruhem, ten se však týká pouze institucí sídlících v centru města. Na režimu parkování se nic nemění, do centra i nadále mohou vjíždět pouze řidiči s platným oprávněním k vjezdu.

V centru přibyly značky s oranžovým pruhem. Na režimu parkování se nic nemění
V centru přibyly značky s oranžovým pruhem. Na režimu parkování se nic nemění

Nové značky se začaly v historickém jádru města, označovaném v rámci systému rezidentního parkování jako oblast 1-01, objevovat od ledna. Oranžový pruh v jiných oblastech značí místa, která jsou vyhrazena pro parkování návštěvníků. Historické jádro má v tomto směru výjimku, vjíždět do něj mohou jen lidé se speciálním oprávněním.

Oranžový pruh se v historickém centru města týká institucí, které byly dosud brány jako abonenti, ale z hlediska legislativy abonenty být nemohou. Změna je pouze formální, všechna pravidla pro vjezd i parkování v centru platí jako dosud.  

Současně připravuje vedení města změny v systému rezidentního parkování, které by měly systém zjednodušit předtím, než se začne rozšiřovat do dalších oblastí ve městě. Změny by měly být připraveny letos na jaře. 

Další články z rubriky