V bývalých vodojemech na Špilberku vznikne lapidárium

  • 24. května 2017
  • 2 minuty čtení
(taz) – Rekonstrukce bývalých vodojemů na Špilberku už zná svého zhotovitele. Rada města Brna včera schválila jako nejvhodnější nejvhodnější nabídku firem ARCHATT a Tocháček. V rekonstruovaných objektech vznikne lapidárium a odborné zázemí Muzea města Brna.

 „Projekt rekonstrukce vodojemů a vytvoření odborného zázemí Špilberku se připravoval již delší dobu. Oproti původnímu záměru nyní řešíme i aktuálně nejpalčivější problém této národní kulturní památky – zatékání do hradeb,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

V rámci projektu budou rekonstruovány vodojemy pod východním bastionem, část východní a severní hradby, severovýchodní bastion a navazující vstup do kasemat.  V severním přístavku budou vybudovány restaurátorské dílny a sklady a bude provedena první etapa hydroizolačních opatření.

Objekt vodojemů tvoří dva oddělené podzemní prostory ukryté ve východní hradbě, které dříve sloužily jako zásobárna vody. Vstupuje se do nich poklopy z terasy nad vodojemy a v současné době jsou bez využití. V prostorách této technické památky chce Muzeum města Brna zřídit lapidárium, tj. vystavit část sbírky kamenných sochařských děl a historických stavebních fragmentů. Podzemní prostory budou zpřístupněny proražením otvoru do hradby od severovýchodního bastionu.

V severozápadním bastionu bude vybudována přerušovací požární nádrž. V rámci hydroizolačních opatření bude provedena hydroizolace vybraných zpevněných a nezpevněných ploch v areálu hradu z důvodu zamezení škod vznikajících zatékáním do objektů hradu Špilberk.

Restaurátorské práce a vybudování samotné expozice na Špilberku budou předmětem dalšího výběrového řízení.

Projekt vybudování lapidária bude spolufinancován z fondů Evropské unie. Nabídkovou cenu rekonstrukce ve výši téměř 93 milionů korun pokryje z 90 %.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít