Typický návštěvník Brna? Sedmatřicetiletý muž s vyššími příjmy

  • 09. dubna 2018
  • 2 minuty čtení
(ral) - Muž ve věku 37 let, s vyšším vzděláním a nadprůměrnými příjmy. Tak nejčastěji vypadá turista v Brně. Přijíždí buď z Jihomoravského kraje, nebo ze sousedních zemí ČR. Do Brna ho nejvíce lákají památky a architektura, pozitivně hodnotí centrum města a gastroscénu, potýká se naopak s dopravními uzavírkami a nedostatkem míst k parkování. Téměř určitě se do Brna vrátí znovu. I taková data přinesly dva výzkumy, které si nedávno nechalo město zpracovat.

Kdo jsou turisté, kteří Brno navštěvují? A co si o městě myslí? Dvě základní témata, jimiž se podrobně zabývaly dva průzkumy. Odpovědi poskytlo více než tři tisíce respondentů.

Výzkum se zabýval elementárními otázkami, jako odkud sem turisté nejčastěji přijíždějí, co je láká, kde si vyhledávají informace nebo v jakých typech zařízení se ubytovávají, ale přinesl i poznatky o tom, jaké asociace a hodnoty si návštěvníci s Brnem spojují. „Pro Slováky je například Brno symbolem úspěchu, pro Poláky zase nezávislosti a pro Němce stimulace, což nejspíš souvisí s jejich oblibou MotoGP,“ uvedla radní pro oblast marketingu a cestovního ruchu Petra Rusňáková.

Celkově Brno návštěvníci hodnotí jako přátelské, historické a kulturní město. „Velice pozitivní je vůle turistů vrátit se do Brna, kterou projevilo celých 86 % z nich. Pouhá tři procenta to jednoznačně vyloučila,“ podotkla vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů MMB Barbora Podhrázská.

Závěry výzkumu pomohou efektivně cílit marketingové kampaně a přitáhnout do Brna více turistů. Program rozvoje cestovního ruchu na následujících pět let, který začátkem loňského roku schválila Rada města Brna, má za cíl zvýšit návštěvnost Brna o 25 %. 

Veškerá data budou k dispozici na portále www.data.brno.cz. 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít