Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/045 konané 9. 10. 2019 - Tiskový servis

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/045 konané 9. 10. 2019

  • 09. října 2019
  • 2 minuty čtení

RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Bohunice ve výši 23 tisíc Kč na odstranění nepovolené stavby; 35 více viz tisková zpráva

-    poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, a. s., ve výši 198 900 Kč na instalaci veřejných hodin na Konečného náměstí; 45 více viz tisková zpráva

-    poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, a. s., ve výši 14 milionů korun na vybudování nového veřejného osvětlení podle požadavků městských částí. Cílem je osvětlit lokality s velkým pohybem lidí. Osvětlení by mělo přibýt v 21 městských částech, například v Kohoutovicích, Bystrci, Komíně, Králově Poli, Bohunicích nebo Medlánkách; 46

RMB schvaluje

-    dohodu o podmínkách předčasného užívání části stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova – rekonstrukce ulic“ mezi městem a zhotovitelem stavby; 54 více viz tisková zpráva

RMB zřizuje

-    pracovní skupinu za účelem aktualizace Generelu vodovodní sítě města Brna, Městských standardů pro vodovodní síť a Městských standardů pro kanalizační zařízení, pro zpracování studie Hospodaření se srážkovými vodami na území města Brna a studie Využití artéských vod na území města Brna a pro projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod. V pracovní skupině jsou zástupci příslušných odborů, Brněnských vodáren a kanalizací, KAM Brno a DPMB; 47 více viz tisková zpráva

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Další články z rubriky