Přeskočit na obsah

Tisková zpráva ze schůze RMB č. R8/045 konané 9. 10. 2019

09. října 2019
RMB doporučuje ZMB schválit

-    poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Bohunice ve výši 23 tisíc Kč na odstranění nepovolené stavby; 35 více viz tisková zpráva

-    poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, a. s., ve výši 198 900 Kč na instalaci veřejných hodin na Konečného náměstí; 45 více viz tisková zpráva

-    poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, a. s., ve výši 14 milionů korun na vybudování nového veřejného osvětlení podle požadavků městských částí. Cílem je osvětlit lokality s velkým pohybem lidí. Osvětlení by mělo přibýt v 21 městských částech, například v Kohoutovicích, Bystrci, Komíně, Králově Poli, Bohunicích nebo Medlánkách; 46

RMB schvaluje

-    dohodu o podmínkách předčasného užívání části stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova – rekonstrukce ulic“ mezi městem a zhotovitelem stavby; 54 více viz tisková zpráva

RMB zřizuje

-    pracovní skupinu za účelem aktualizace Generelu vodovodní sítě města Brna, Městských standardů pro vodovodní síť a Městských standardů pro kanalizační zařízení, pro zpracování studie Hospodaření se srážkovými vodami na území města Brna a studie Využití artéských vod na území města Brna a pro projekt Adaptační opatření na využití srážkových vod. V pracovní skupině jsou zástupci příslušných odborů, Brněnských vodáren a kanalizací, KAM Brno a DPMB; 47 více viz tisková zpráva

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.