Přeskočit na obsah

Pracovní skupina pomůže zlepšit hospodaření s vodou

09. října 2019

Pracovní skupinu, která má za úkol aktualizovat koncepční dokumenty města, zpracovat studii nebo realizovat projekt odvodnění, dnes zřídili brněnští radní. Tým pracovní skupiny bude aktualizovat například Generel vodovodní sítě, Městské standardy pro vodovodní síť a Městské standardy pro kanalizační zařízení nebo zpracuje dokument, který se bude zabývat vhodnými řešeními hospodaření se srážkovými vodami na území města. Pracovní skupina také zadá studii, která posoudí využitelnost artéských vod na území města.

Jižní Morava je místem, kde jsou klimatické změny patrné nejvíce. Sucho a vysoké teploty představují problém nejen pro obyvatele města i kraje, kterým klimatické změny způsobují mimo jiné zdravotní potíže, ale také pro zemědělství, vědu i průmysl. „I proto jsme v červnu se zástupci obcí, ministerstev, akademické obce, soukromými subjekty a dalšími vyhlásili na konferenci program SUWAC (Sustainability water adaptation climate change). Jeho hlavním cílem je zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region. Přínos má ale mnohem širší. Jedná se například o ochlazování a zvlhčení klimatu nebo retenci čili zadržování vody,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Hospodaření se srážkovými vodami město řeší v rámci projektu Adaptační opatření pro využití srážkových vod. „Projekt se zaměřuje jak na lokality ve stávajících sídlištích, jako jsou Bohunice, Komín, Kohoutovice, Lesná a Nový Lískovec, tak na nové lokality, objekty a plochy parkovišť nebo komunikací. Klade si za cíl zejména snížení množství srážkových vod odváděných do kanalizace, ochranu vodních toků, zlepšení mikroklimatu nebo zatraktivnění veřejných prostranství,“ popsal náměstek primátorky Petr Hladík.

V pracovní skupině budou zástupci odboru investičního, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, odboru územního plánování a rozvoje, odboru životního prostředí, Brněnských vodáren a kanalizací, Kanceláře architekta města nebo Dopravního podniku města Brna. Při zpracování projektu na využití srážkových vod budou přítomni také zástupci příslušných městských částí.

„Odbor životního prostředí zajistí zpracování studie k projektu Adaptace opatření pro využitá srážkových vod, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství pak zpracuje studii Využití artéských vod na území města. Odbor územního plánování a rozvoje se zaměří na Generel vodovodní sítě a zpracuje Územní plánovací podklady pro výhledový stav rozvoje města,“ přiblížil Hladík.

Téma kanalizace pak zpracuje investiční odbor. „Má za úkol zpracovat studii Hospodaření se srážkovými vodami na území města nebo aktualizovat Městské standardy pro vodovodní síť i pro kanalizační zařízení. Na tom, že je tyto dokumenty nutné zpracovat a aktualizovat, se shodli zástupci vedení města, příslušných odborů i Brněnských vodáren a kanalizací na jednání, které proběhlo už v červnu. Naším cílem je zlepšení a zefektivnění nakládání s vodou,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Zástupci města už udělali řadu kroků, které by měly pomoci zlepšit klima v Brně. Kromě dvou dotačních programů Nachytej dešťovku a Zelená střechám město průběžně také nechává instalovat chytré vodoměry. V neposlední řadě chystá i vybudování dvou retenčních nádrží nebo dobudování kanalizace v pěti městských částech.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.