Přeskočit na obsah

Pracovní skupina pomůže zlepšit hospodaření s vodou

09. října 2019

Pracovní skupinu, která má za úkol aktualizovat koncepční dokumenty města, zpracovat studii nebo realizovat projekt odvodnění, dnes zřídili brněnští radní. Tým pracovní skupiny bude aktualizovat například Generel vodovodní sítě, Městské standardy pro vodovodní síť a Městské standardy pro kanalizační zařízení nebo zpracuje dokument, který se bude zabývat vhodnými řešeními hospodaření se srážkovými vodami na území města. Pracovní skupina také zadá studii, která posoudí využitelnost artéských vod na území města.

Jižní Morava je místem, kde jsou klimatické změny patrné nejvíce. Sucho a vysoké teploty představují problém nejen pro obyvatele města i kraje, kterým klimatické změny způsobují mimo jiné zdravotní potíže, ale také pro zemědělství, vědu i průmysl. „I proto jsme v červnu se zástupci obcí, ministerstev, akademické obce, soukromými subjekty a dalšími vyhlásili na konferenci program SUWAC (Sustainability water adaptation climate change). Jeho hlavním cílem je zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region. Přínos má ale mnohem širší. Jedná se například o ochlazování a zvlhčení klimatu nebo retenci čili zadržování vody,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Hospodaření se srážkovými vodami město řeší v rámci projektu Adaptační opatření pro využití srážkových vod. „Projekt se zaměřuje jak na lokality ve stávajících sídlištích, jako jsou Bohunice, Komín, Kohoutovice, Lesná a Nový Lískovec, tak na nové lokality, objekty a plochy parkovišť nebo komunikací. Klade si za cíl zejména snížení množství srážkových vod odváděných do kanalizace, ochranu vodních toků, zlepšení mikroklimatu nebo zatraktivnění veřejných prostranství,“ popsal náměstek primátorky Petr Hladík.

V pracovní skupině budou zástupci odboru investičního, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, odboru územního plánování a rozvoje, odboru životního prostředí, Brněnských vodáren a kanalizací, Kanceláře architekta města nebo Dopravního podniku města Brna. Při zpracování projektu na využití srážkových vod budou přítomni také zástupci příslušných městských částí.

„Odbor životního prostředí zajistí zpracování studie k projektu Adaptace opatření pro využitá srážkových vod, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství pak zpracuje studii Využití artéských vod na území města. Odbor územního plánování a rozvoje se zaměří na Generel vodovodní sítě a zpracuje Územní plánovací podklady pro výhledový stav rozvoje města,“ přiblížil Hladík.

Téma kanalizace pak zpracuje investiční odbor. „Má za úkol zpracovat studii Hospodaření se srážkovými vodami na území města nebo aktualizovat Městské standardy pro vodovodní síť i pro kanalizační zařízení. Na tom, že je tyto dokumenty nutné zpracovat a aktualizovat, se shodli zástupci vedení města, příslušných odborů i Brněnských vodáren a kanalizací na jednání, které proběhlo už v červnu. Naším cílem je zlepšení a zefektivnění nakládání s vodou,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Zástupci města už udělali řadu kroků, které by měly pomoci zlepšit klima v Brně. Kromě dvou dotačních programů Nachytej dešťovku a Zelená střechám město průběžně také nechává instalovat chytré vodoměry. V neposlední řadě chystá i vybudování dvou retenčních nádrží nebo dobudování kanalizace v pěti městských částech.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.