Přeskočit na obsah

Pracovní skupina pomůže zlepšit hospodaření s vodou

09. října 2019
Pracovní skupinu, která má za úkol aktualizovat koncepční dokumenty města, zpracovat studii nebo realizovat projekt odvodnění, dnes zřídili brněnští radní. Tým pracovní skupiny bude aktualizovat například Generel vodovodní sítě, Městské standardy pro vodovodní síť a Městské standardy pro kanalizační zařízení nebo zpracuje dokument, který se bude zabývat vhodnými řešeními hospodaření se srážkovými vodami na území města. Pracovní skupina také zadá studii, která posoudí využitelnost artéských vod na území města.

Jižní Morava je místem, kde jsou klimatické změny patrné nejvíce. Sucho a vysoké teploty představují problém nejen pro obyvatele města i kraje, kterým klimatické změny způsobují mimo jiné zdravotní potíže, ale také pro zemědělství, vědu i průmysl. „I proto jsme v červnu se zástupci obcí, ministerstev, akademické obce, soukromými subjekty a dalšími vyhlásili na konferenci program SUWAC (Sustainability water adaptation climate change). Jeho hlavním cílem je zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region. Přínos má ale mnohem širší. Jedná se například o ochlazování a zvlhčení klimatu nebo retenci čili zadržování vody,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Hospodaření se srážkovými vodami město řeší v rámci projektu Adaptační opatření pro využití srážkových vod. „Projekt se zaměřuje jak na lokality ve stávajících sídlištích, jako jsou Bohunice, Komín, Kohoutovice, Lesná a Nový Lískovec, tak na nové lokality, objekty a plochy parkovišť nebo komunikací. Klade si za cíl zejména snížení množství srážkových vod odváděných do kanalizace, ochranu vodních toků, zlepšení mikroklimatu nebo zatraktivnění veřejných prostranství,“ popsal náměstek primátorky Petr Hladík.

V pracovní skupině budou zástupci odboru investičního, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, odboru územního plánování a rozvoje, odboru životního prostředí, Brněnských vodáren a kanalizací, Kanceláře architekta města nebo Dopravního podniku města Brna. Při zpracování projektu na využití srážkových vod budou přítomni také zástupci příslušných městských částí.

„Odbor životního prostředí zajistí zpracování studie k projektu Adaptace opatření pro využitá srážkových vod, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství pak zpracuje studii Využití artéských vod na území města. Odbor územního plánování a rozvoje se zaměří na Generel vodovodní sítě a zpracuje Územní plánovací podklady pro výhledový stav rozvoje města,“ přiblížil Hladík.

Téma kanalizace pak zpracuje investiční odbor. „Má za úkol zpracovat studii Hospodaření se srážkovými vodami na území města nebo aktualizovat Městské standardy pro vodovodní síť i pro kanalizační zařízení. Na tom, že je tyto dokumenty nutné zpracovat a aktualizovat, se shodli zástupci vedení města, příslušných odborů i Brněnských vodáren a kanalizací na jednání, které proběhlo už v červnu. Naším cílem je zlepšení a zefektivnění nakládání s vodou,“ řekl radní pro oblast investic David Grund.

Zástupci města už udělali řadu kroků, které by měly pomoci zlepšit klima v Brně. Kromě dvou dotačních programů Nachytej dešťovku a Zelená střechám město průběžně také nechává instalovat chytré vodoměry. V neposlední řadě chystá i vybudování dvou retenčních nádrží nebo dobudování kanalizace v pěti městských částech.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.