Středisko služeb školám připravuje asistenty pro pedagogy již deset let

  • 06. října 2017
  • 1 minuta čtení
(ik) – Brněnské Středisko služeb školám od zahájení kurzů v roce 2007 připravilo 901 asistentů.

Tito asistenti pedagoga se již stali už běžnou součástí mnoha školních tříd. Pomáhají dětem překonat nejrůznější bariéry, jako je fyzický či mentální hendikep nebo sociálně znevýhodněné prostředí. Jsou oporou učiteli a rodině dětí.

Tato profesní příprava vyžaduje 120 hodin studia, z toho 80 hodin teorie a 40 hodin stáže. Absolventi musí zpracovat odbornou práci a projít závěrečnou zkouškou.

„Během studia jsme zaznamenali i projevy opravdového přátelství. Například když se pro tuto profesi rozhodla žena, která chtěla prací asistentky pomoci své nejlepší kamarádce v nelehké životní situaci. V řadě případů se matka hendikepovaného dítěte rozhodne na základě osobních zkušeností pomáhat a předávat je dalším rodinám s podobným osudem. Často se mezi uchazeči objevují i asistenti, kteří se pak věnují dětem ze sociálně znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí,“ říká Anna Skoupá, metodik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Důkazem kvality lektorů Střediska služeb školám Brno pod odborným vedením Petra Hanáka je například i to, že tři zpracované závěrečné práce absolventů kurzu byly prezentovány na konferenci Amerického centra v Praze s tematikou Jak přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít