Stará hasička v nové podobě. Na opravu může získat dotaci - Tiskový servis

Stará hasička v nové podobě. Na opravu může získat dotaci

  • 21. června 2022
  • 2 minuty čtení

Bývalá hasička na Hlavní v Komíně a její okolí jsou centrem společenského dění v této městské části. Venku se konají hody, vánoční trhy i koncerty, uvnitř klubové a vzdělávací aktivity. Budova z konce 18. století je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, který je nutné naléhavě řešit. Město Brno na její rekonstrukci může získat dotaci ze Státního fondu podpory investic. Zastupitelé dnes s přípravou žádosti o dotaci souhlasili a schválili také posouzení projektu.

V roce 2019 městská část Brno-Komín uspořádala historicky první architektonickou soutěž, organizace byla svěřena Kanceláři architekta města Brna. Předmětem bylo řešení budovy staré hasičky jako kulturního a společenského centra i úprava přilehlého náměstíčka, kde se konají různé společenské akce. Soutěž vyhrál ateliér schwerpunkt architekti (Welzien, Úlehlová, Hermann).

Město Brno má možnost získat na rekonstrukci budovy i veřejného prostoru dotaci ze Státního fondu podpory investic (SFPI) z programu Brownfieldy 2022. Výzva byla vyhlášena 1. června, příjem žádostí bude probíhat od 1. srpna do 31. října. Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů tak, aby se mohly znovu plnohodnotně vrátit do života města.

„Jsem rád, že projekt, o němž se začalo uvažovat už před mnoha lety, se blíží k realizaci a že jej jak brněnští radní, tak zastupitelé podpořili,“ uvedl radní Petr Kratochvíl a popsal: „Původní budova se odstraní s výjimkou dvou obvodových stěn, které zachovávají architektonický ráz a hodnotu historické budovy. K těmto stěnám bude přistaven nový objekt, kde bude velký a malý sál pro konání společenských akcí, sociální zázemí a klubovna s bezbariérovým přístupem. Upraví se i předprostor, přibudou stromy a vodní prvky, přesune se zastávka MHD a vybuduje se veřejné a slavnostní osvětlení. Novou stavbu bude vytápět tepelné čerpadlo a bude mít klimatizaci. Měla by být velmi energeticky nenáročná a ekologicky šetrná.“

Zastupitelstvo města Brna dnes schválilo posouzení projektu Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru a uložilo Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci ze SFPI.

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 62 786 267 korun, dotace by měla dosáhnout 40 %, což činí 25 114 507 korun. Nositelem projektu bude městská část Brno-Komín, která na revitalizaci přispěje 3 miliony korun. Zbylých cca 34 milionů korun půjde z rozpočtu města Brna.

Další články z rubriky