Přeskočit na obsah

Stará hasička v nové podobě. Na opravu může získat dotaci

21. června 2022
Bývalá hasička na Hlavní v Komíně a její okolí jsou centrem společenského dění v této městské části. Venku se konají hody, vánoční trhy i koncerty, uvnitř klubové a vzdělávací aktivity. Budova z konce 18. století je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, který je nutné naléhavě řešit. Město Brno na její rekonstrukci může získat dotaci ze Státního fondu podpory investic. Zastupitelé dnes s přípravou žádosti o dotaci souhlasili a schválili také posouzení projektu.

V roce 2019 městská část Brno-Komín uspořádala historicky první architektonickou soutěž, organizace byla svěřena Kanceláři architekta města Brna. Předmětem bylo řešení budovy staré hasičky jako kulturního a společenského centra i úprava přilehlého náměstíčka, kde se konají různé společenské akce. Soutěž vyhrál ateliér schwerpunkt architekti (Welzien, Úlehlová, Hermann).

Město Brno má možnost získat na rekonstrukci budovy i veřejného prostoru dotaci ze Státního fondu podpory investic (SFPI) z programu Brownfieldy 2022. Výzva byla vyhlášena 1. června, příjem žádostí bude probíhat od 1. srpna do 31. října. Cílem programu je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů tak, aby se mohly znovu plnohodnotně vrátit do života města.

„Jsem rád, že projekt, o němž se začalo uvažovat už před mnoha lety, se blíží k realizaci a že jej jak brněnští radní, tak zastupitelé podpořili,“ uvedl radní Petr Kratochvíl a popsal: „Původní budova se odstraní s výjimkou dvou obvodových stěn, které zachovávají architektonický ráz a hodnotu historické budovy. K těmto stěnám bude přistaven nový objekt, kde bude velký a malý sál pro konání společenských akcí, sociální zázemí a klubovna s bezbariérovým přístupem. Upraví se i předprostor, přibudou stromy a vodní prvky, přesune se zastávka MHD a vybuduje se veřejné a slavnostní osvětlení. Novou stavbu bude vytápět tepelné čerpadlo a bude mít klimatizaci. Měla by být velmi energeticky nenáročná a ekologicky šetrná.“

Zastupitelstvo města Brna dnes schválilo posouzení projektu Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru a uložilo Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci ze SFPI.

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 62 786 267 korun, dotace by měla dosáhnout 40 %, což činí 25 114 507 korun. Nositelem projektu bude městská část Brno-Komín, která na revitalizaci přispěje 3 miliony korun. Zbylých cca 34 milionů korun půjde z rozpočtu města Brna.

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.