Sportovní areál Jakuba Obrovského 2 bude využíván celoročně, mládežnická mužstva FC Soběšice se dočkají úpravy zázemí, loděnice a provozní budova TJ Lodní sporty Brno rekonstrukce - Tiskový servis

Sportovní areál Jakuba Obrovského 2 bude využíván celoročně, mládežnická mužstva FC Soběšice se dočkají úpravy zázemí, loděnice a provozní budova TJ Lodní sporty Brno rekonstrukce

  • 05. května 2021
  • 3 minuty čtení

Hned tři velké projekty pomohou mnoha brněnským sportovcům. Ve sportovním areálu na Jakuba Obrovského 2, který je celoročně využíván pro rugby a tenis, vznikne zázemí tak, aby bylo možné zde sportovat celoročně. Sportovní areál FC Soběšice se dočká rekonstrukce zázemí. Rekonstrukce čeká také budovu loděnice a skladu lodí areálu TJ Lodní sporty Brno na ul. Veslařská v Brně.

Statutární město Brno dlouhodobě podporuje projekty, které mají za cíl zkvalitnění sportovního prostředí ve městě Brně. Prioritně bývají z rozpočtu města Brna podpořeny investiční akce, které jsou spolufinancovány také z jiných veřejných rozpočtů, např. Národní sportovní agentury a Jihomoravského kraje.

„Jednotlivé organizace mohou žádat o podporu Národní sportovní agenturu. Ta jim může uhradit náklady až do výše 70 %. Město Brno žadatelům tímto rozhodnutím přispěje dalšími 25 %,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Na Jakuba Obrovského vznikne nízká tělocvična v patře stávajícího objektu. V jejím rámci bude umístěno 5 běžeckých drah délky 60 m a úpolová žíněnka. Bude zde rovněž prostor pro kondiční přípravu, míčové hry a patřičné zázemí. Realizace projektu umožní využívat areál po celý rok.

„Areál na ulici Jakuba Obrovského bude díky vzniklé tělocvičně celoročně využitelný. Proto o něj projevily zájem i základní školy a sportovní kluby z okolí. Podpoříme tak sportování všech mládežnických kategorií od nejmenších dětí až po dospělé. Celkové náklady na projekt činí 46 103 044 Kč, Brno poskytne dotaci v maximální výši 11 525 000 Kč,“ vysvětlil Petr Hladík.

FC Soběšice požádal o dotaci ve výši 1 396 000 Kč, a to na vybudování zázemí pro mládežnická družstva ve svém sportovním areálu v Brně-severu. Areál je celoročně využíván k tréninku a soutěžním utkáním ve fotbale pro všechny kategorie od mini přípravky přes starší dorost až po dospělé. Předmětem rekonstrukce je objekt sportovního zázemí z roku 1950, který zahrnuje kabiny a sociální zařízení. Aktuální stav objektu je nevyhovující a neodpovídá současným potřebám klubu, jsou zde např. trhliny v nosných zdech, částečně strávená střecha, dále dochází k zatékání, vlhnutí zdiva a tvorbě plísní. Celkové náklady investičního projektu jsou 5 584 917 Kč.

Klub TJ Lodní sporty Brno disponuje areálem využívaným zejména pro kanoistický a veslařský sport. Předmětem rekonstrukce je především objekt provozní budovy, který v současné době slouží jako šatna, posilovna, sklad lodí a materiálu. Část objektu nad skladem má druhé podlaží, kde je umístěna další šatna a sociální zařízení. Doplňkovým objektem určeným k rekonstrukci je další sklad lodí nacházející se také v areálu. Obě budovy, na jejichž celkovou rekonstrukci je dotace žádána, jsou aktuálně v havarijním stavu. Účelem projektu je zrekonstruovat zchátralé budovy a vytvořit tak koncepční a celoročně využívaný prostor a zázemí, které v nové podobě podpoří další rozvoj sportování na lodích ve městě Brně.

„Klub TJ Lodní sporty Brno je výjimečný svou tradicí i svými úspěchy. Považuji proto za nutné jej podpořit dotací na nezbytné rekonstrukce. Projekt tvoří například úprava statiky budov, oprava zpevněných ploch atd. Celkové náklady na projekt činí 35 076 439 Kč, Brno přispěje dotací v maximální výši šesti milionů korun,“ vysvětluje radní pro sport Jaroslav Suchý.

Základní podmínkou pro získání uvedených investičních dotací z rozpočtu města Brna je přidělení dotace z rozpočtu Národní sportovní agentury.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky