Přeskočit na obsah

Smlouva s investorem zajistí vybudování veřejné infrastruktury u projektu Trnitá II Bulvár

24. srpna 2022

Na dnešním jednání byla brněnskými radními doporučena ke schválení Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavebního záměru Polyfunkční stavba Trnitá II Bulvár. Dokument bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Brna v září letošního roku. 

„Navržená smlouva mezi městem Brnem a společností MS Trnitá 2 vychází ze Zásad pro spolupráci s investory. Díky tomu má město zajištěno, že v okolí významných staveb vznikne veřejná vybavenost, jako jsou komunikace, inženýrské sítě, chodníky apod. U projektu Polyfunkční stavba Trnitá II Bulvár se k tomu developer chystá smluvně zavázat. Tato veřejná infrastruktura bude následně převedena do vlastnictví města. Stavebník také městu poskytne finanční příspěvek ve výši 13 986 400 Kč, a to na vybudování další infrastruktury v okolí připravovaného projektu, tj. na realizaci bulváru nebo mateřské školy,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury uzavírá město se soukromými subjekty na základě Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Investoři se jimi zavazují poskytnout do městem spravovaného Fondu developerských projektů finanční příspěvky nebo adekvátní plnění.

„V rámci projektu stavby polyfunkčního domu dojde díky výše zmíněné smlouvě ke koordinaci s investičními záměry města. Jedná se o blízká protipovodňová opatření, Severojižní kolejový diametr nebo nový bulvár Trnitá. Tento projekt je jedním z prvních, kde se podařila spolupráce města a soukromého sektoru. Díky Kanceláři architekta města vzniká pro chodce, MHD a cyklisty přívětivý uliční profil jedné z nejdůležitějších nových ulic ve městě Brně. Nový Bulvár bude sloužit jednak jako nové centrum čtvrti Trnitá, jednak jako páteřní spojení mezi historickým centrem a novým hlavním nádražím,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje

K projektové dokumentaci záměru Polyfunkční stavba Trnitá II Bulvár se město vyjadřovalo již dříve. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

 

 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  


 

Nejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.