Slavnostní dokončení památkové obnovy Arnoldovy vily

  • 14. prosince 2023

Téměř po dvou letech byla dokončena památková obnova Arnoldovy vily. Dnes, 14. prosince 2023, se konalo slavnostní otevření a závěrečná konference, která představila průběh památkové obnovy a budoucí využití vily.