Rekonstrukce Arnoldovy vily je hotová, po Novém roce vstoupí do zkušebního režimu - Tiskový servis

Rekonstrukce Arnoldovy vily je hotová, po Novém roce vstoupí do zkušebního režimu

  • 14. prosince 2023
  • 3 minuty čtení

Téměř po dvou letech byla dokončena památková obnova Arnoldovy vily. Dnes, 14. prosince 2023, se konalo slavnostní otevření a závěrečná konference, která představila průběh památkové obnovy a budoucí využití vily.

Unikátní projekt Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily byl podpořen grantovým titulem Finančních mechanismů EHP/Norsko v programu Kultura a zahrnoval soubor stavebních a restaurátorských prací, jež byly zahájeny v krizovém období doznívající pandemie covidu-19, ukrajinského válečného konfliktu a jejich ekonomických důsledků. Arnoldova vila se před svou opravou nacházela na Seznamu ohrožených nemovitých památek a její stav byl charakterizován jako částečně havarijní. Její záchrana je dalším příkladem péče o kulturní dědictví ve městě Brně. Vila prošla příkladnou památkovou obnovou, při níž se podařilo zachovat všechny historicky cenné prvky, a zároveň díky Muzeu města Brna našla po mnoha letech úvah nové využití,“ sděluje primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodává: „Vila bude sloužit jako komunitní i kulturně-vzdělávací instituce se zaměřením na popularizaci brněnské architektury. Podtitul projektu Centrum dialogu ostatně naznačuje, že Muzeum města Brna hodlá objekt naplnit zajímavou škálou aktivit, které Brňanům a Brňankám přinesou různorodé kulturní zážitky.“

Podařilo se dokončit nejen opravu domu, ale i připravit následnou rehabilitaci zahrady, rozsáhlého pozemku mezi ulicemi Černopolní a Drobného, navazujícího na Lužánecký park. „Součástí dokončení rehabilitace bude i koncept volně přístupných zahrad vily Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy vily, který bude návštěvníkům nabízet relaxační zelený vnitroblok na pozadí kontextu životního stylu 19. a 20. století s akcentem historického soužití české, německé a židovské komunity,“ přibližuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Vila byla postavena Josefem Arnoldem, jehož 200. výročí narození si shodou okolností připomeneme v roce 2024. Vila sloužila jako sezónní sídlo v rámci urbánního konceptu tzv. první vilové kolonie, jehož ideovým autorem je patrně Heinrich Ferstel, jeden z hlavních architektů vídeňské Ringstrasse. Stavitel Arnold využil exkluzivní polohu rovněž k realizaci sousedních rezidencí Karla Kaisera, Karla Giskry a vily Franze a Karla Adamčika. Za městskými hradbami, na kopci pokrytém vinicemi a ovocnými sady, tak vznikl první soubor vilových rezidenčních domů černopolského Belvedéru s unikátním výhledem na městské historické panorama.

Ve vile jsou umístěny dvě stálé expozice: 

  • Genius Loci věnovaná brněnskému architektovi a staviteli Josefu Arnoldovi a dějinám a stavebnímu vývoji vily,
  • Židé v Brně, na které se podílela rovněž Židovská obec Brno.

Slavnostní otevření Arnoldovy vily proběhlo za účasti vedení města, velvyslanců zemí přispívajících do fondů EHP, ministrů životního prostředí a spravedlnosti a dalších významných osob a partnerů projektu. Následovala závěrečná konference, která představila průběh památkové obnovy, plnění projektu a budoucí využití. 

Od 15. ledna 2024 bude vila ve zkušebním provozu. Veřejnosti bude objekt průběžně zpřístupňován v 1. čtvrtletí roku 2024 s nabídkou přednášek, komunitních setkání, edukačních programů, zapojování spolků a jiných specifických projektů. Od 1. května bude již k dispozici kompletně i se zahradou.

Celkové náklady projektu jsou 130 000 000 Kč. Příspěvek z tzv. norských fondů byl poskytnut v maximální výši 38 500 000 Kč, což je cca 32,79 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Náklady na revitalizaci zahrady přesáhnou 20 000 000 Kč a jsou plně hrazeny z rozpočtu města Brna. Zde je předpokládané dokončení do 30. 4. 2024.

Více na https://www.arnoldovavila.cz/.

Další články z rubriky