Skončilo připomínkování nového územního plánu města. Magistrát se s podněty nyní musí vypořádat - Tiskový servis

Skončilo připomínkování nového územního plánu města. Magistrát se s podněty nyní musí vypořádat

  • 08. července 2020
  • 2 minuty čtení

(and, fpo) – S koncem června skončil proces připomínkování návrhu nového územního plánu města Brna. Město společně s Kanceláří architekta města Brna uspořádalo několik neformálních setkání nad tímto návrhem a ke konci června proběhla dvě veřejná projednání na brněnském výstavišti.

Skončilo připomínkování nového územního plánu města. Magistrát se s podněty nyní musí vypořádat
Skončilo připomínkování nového územního plánu města. Magistrát se s podněty nyní musí vypořádat

Navzdory komplikované situaci z letošního jara probíhají práce na novém územním plánu podle harmonogramu. Cílem města je dokončení a schválení nového plánu do konce roku 2022. Veřejná projednání, která se uskutečnila 22. a 23. června 2020 v pavilonu E na brněnském výstavišti, navštívilo celkově 300 občanů. Během nich zodpověděli zaměstnanci OÚPR 25 telefonických dotazů.

Město návrh nového územního plánu komunikovalo různými cestami, aby se dostal k co největšímu množství lidí. Kromě setkání v městských částech nebo bezplatné telefonní linky mohli lidé získat informace i prostřednictvím nového webu nebo speciální e-mailové adresy. Pracovníci magistrátu zodpověděli stovky dotazů. Celkem město ve vymezené lhůtě obdrželo k návrhu přes 5 tisíc připomínek, kterými se nyní bude intenzivně zabývat. Jejich možné zapracování do územního plánu budou zástupci města diskutovat s odborníky, Ústavem výzkumu globální změny klimatu a vysokými školami.

Návrh oproti stávajícímu plánu významně posílil tzv. modrozelenou infrastrukturu, která je stejně důležitá jako ostatní infrastruktury. Nově je stanoveno také plošné procentuální zastoupení zeleně v Brně u ploch, které souvisí s kvalitou prostředí a pohodou bydlení obyvatel.

Odbornou pomoc Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe při posuzování připomínek týkajících se modrozelené infrastruktury, adaptace na změnu klimatu a dopadů na kvalitu života obyvatel nabídl městu ředitel prof. Michal V. Marek.

Na představení návrhu územního plánu a organizaci veřejných projednání spolupracovala s městem Kancelář architekta města Brna. Za měsíc uspořádala čtyři velká setkání Plán jede k vám, na která dorazilo několik stovek lidí. Na žádost městských částí také KAM představila územní plán na jejich zastupitelstvu. K plánu byly také na sociálních sítích vysílány tři živé přenosy.

Nejčastěji se lidé ptali právě na ochranu zeleně, jak řeší plán klimatickou krizi nebo na zahrádkářské kolonie. Kancelář architekta města Brna chce na podzim uspořádat několik seminářů, na kterých se těmto důležitým tématům bude věnovat.

V souladu se stavebním zákonem bude Odbor územního plánování a rozvoje MMB ve spolupráci s radním Filipem Chvátalem a v součinnosti s Kanceláří architekta města Brna vyhodnocovat výsledky veřejných projednání. Na základě uplatněných připomínek a námitek občanů, stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí bude návrh nového územního plánu upraven a v polovině roku 2021 opětovně projednán.

Další články z rubriky