Seniory je třeba víc zapojovat, zaznělo na konferenci

  • 12. června 2017
  • 2 minuty čtení
(ik) – Seniorů přibývá. Je třeba zapojovat je do společnosti a vytvářet prostor pro jejich aktivity. Tento motiv se prolínal v příspěvcích odborníků na dnešní mezinárodní konferenci v Brně na téma Stárnutí a mezigenerační vztahy.

Konferenci pořádá město Brno ve spolupráci s organizací Mezigenerace, jejíž ředitelka Zdeňka Dubová je iniciátorem akce. Hosty jsou především odborníci z partnerských měst Brna.

„V Brně žije nyní 20 procent lidí starších 65 let. V roce 2050 to bude 30 procent. Jejich aktivní zapojení do společnosti je jednou z největších výzev Brna,“ uvedl v úvodu konference 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Z Leedsu konzultantka pro oblast zdraví z tamní radnice Lucy Jacksonová předložila závěry sociologického průzkumu tohoto britského města. Senioři uvádějí, že existuje věková diskriminace (60 % dotázaných), mladší populace má tendenci s nimi zacházet jako s dítětem (53 %), nevěnuje jim dostatečnou pozornost (52 %) a nevyužívá jejich dovednost a talent (76 %).

V Leedsu připravují s programy zaměřenými na podporu seniorů také i další na změnu občanského přístupu ke stárnutí. Jedním z nich je vytvoření Charty vstřícnosti ke stáří sepsaném Fórem starších lidí.

Dorota Potrejková z Městského úřadu v Poznani představila tamní programy pro zdravé stárnutí a sociální bydlení. Existuje i Městská rada seniorů, jejímž úkolem je radit členům městské rady ve věcech týkajících se života starší generace.

O obdobných projektech informovali také mimo jiné odborníci z maďarského Györu, Bratislavy, Vídně a Brna.

Pro zahraniční hosty je v úterý připravena prohlídka sdíleného bydlení pro seniory v Zámečnické ulici a prezentace mezigeneračních aktivit v Knihovně Jiřího Mahena.

Další informace ke konferenci a další akcím jsou na www.brno-prorodiny.cz.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít