Rozpočet na rok 2018 projedná vedení města s občany - Tiskový servis

Rozpočet na rok 2018 projedná vedení města s občany

  • 06. prosince 2017
  • 2 minuty čtení

(taz) – Obyvatelé města mají možnost vyjádřit své názory, podněty či dotazy na připravovaný městský rozpočet pro rok 2018. Veřejné projednání tohoto dokumentu se koná ve čtvrtek 7. prosince od 16 hodin ve Sněmovním sálu Nové radnice na Dominikánském náměstí za přítomnosti primátora města Brna Petra Vokřála.

Návrh rozpočtu města Brna je zveřejněn na úřední desce na www.brno.cz a v listinné podobě na Informačním středisku MMB Malinovského náměstí 3. Základní informace o rozpočtu obsahuje také tisková zpráva a najdete je také na stránce věnované rozpočtu.

Zastupitelé tento návrh projednají na svém zasedání v úterý dne 12. prosince.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Brna, kteří dosáhli věku 18 let, uplatnit zejména:

  • písemně doručením prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB na adrese Malinovského náměstí 3, 601 67, Brno, a to do 11. prosince 2017
  • vyplněním a doručením formuláře dostupného zde a na Informačním středisku Malinovského náměstí 3, Odbor rozpočtu a financování MMB, a to do 11. prosince 2017
  • ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 12. prosince 2017

Výše uvedené možnosti vyjádření se k návrhu rozpočtu mají i fyzické osoby, které nejsou občany města Brna, ale dosáhly věku 18 let a vlastní na území města Brna nemovitost a jsou ve městě Brně přihlášení k trvalému pobytu. A také fyzické osoby - cizí státní občané, kteří dosáhli věku 18 let a jsou ve městě Brně přihlášeni k trvalému pobytu (stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena).

Další články z rubriky