Radní vybrali dodavatele projektové dokumentace pro výstavbu v Holáskách - Tiskový servis

Radní vybrali dodavatele projektové dokumentace pro výstavbu v Holáskách

  • 09. května 2018
  • 2 minuty čtení

(tis) - Dodavatele projektové dokumentace pro získání územního rozhodnutí k výstavbě v Holáskách v lokalitě U potoka vybrali dnes radní. Tím bude firma P. P. Architects. Zároveň rada schválila smlouvu o spolupráci se společností KOMFORT. Holásky spadají pod Úřad městské části Brno-Tuřany.

„V lokalitě U potoka vznikne bydlení pro 70 až 80 rodin. Počítáme také s výstavbou mateřské školy a domu s pečovatelskou službou (DPS). Díky smlouvě o spolupráci si město a soukromý investor stanovily podmínky spolupráce na přípravě a realizace této akce. Město se zavázalo zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro technicko-dopravní infrastrukturu a pro DPS, mateřskou školu a rodinné domy. Společnost KOMFORT se pak zavazuje uhradit část nákladů na tyto dokumentace,“ upřesnil 1. náměstek primátora Petr Hladík.

O výstavbě probíhala řada jednání s městskou částí. Následně byla v červnu roku 2016 zpracována atelierem P. P. Architects studie na zástavbu lokality. Studie řeší záměr výstavby domu s pečovatelskou službou pro více než 100 seniorů a mateřské školy, které přejdou do vlastnictví města Brna a rodinných domů, které bude vlastnit firma KOMFORT.

Po dopracování studie navrhla městská část uzavření memoranda o spolupráci na výstavbu v této lokalitě za účelem přípravy záměru a směny pozemků mezi městem Brnem, společnostmi KOMFORT, KOMFORT-Jezera a městskou částí Brno-Tuřany. Memorandum bylo schváleno na únorovém zasedání zastupitelstva města Brna. Rada města dnes schválila v tomto memorandu dílčí úpravy.

Na realizaci technicko-dopravní infrastruktury k ulici K jezerům – Výmlatiště je zajištěno pro letošní rok 5 milionů korun. Celkové náklady poté budou cca 37 milionů s dobou dokončení v roce 2020.

Samotná výstavba komplexu budov předpokládá náklady 150 milionů korun. Po zpracování projektové dokumentace se upřesní detaily připravované výstavby.

Další články z rubriky