Radní jmenovali porotu, která zhodnotí návrh nového nádraží

  • 01. července 2020
Minulý týden brněnští radní souhlasili s přípravou mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže na návrh nového hlavního nádraží. Dnes jmenovali členy soutěžní poroty. Tvoří ji architekti a urbanisté, kteří mají zkušenosti s rozsáhlými projekty v České republice i v zahraničí.

Zpracováním architektonicko-urbanistické soutěže o návrh nového hlavního nádraží pověřil město Brno
v lednu 2019 Řídicí výbor Železničního uzlu Brno. Společnými zadavateli soutěže je město Brno
a státní organizace Správa železnic (dříve SŽDC). Organizací soutěže byla pověřena Kancelář architekta města Brna (KAM).

„Vývoj brněnského železničního uzlu se zastavil v 70. letech minulého století, kdy byl vybudován nový nákladní průtah. Od té doby se uspořádání tratí a stanic prakticky nezměnilo. Za poslední desítky let se ale výrazně proměnila společnost, průmysl i technologická vyspělost. Jiné jsou kupříkladu nároky na osobní a nákladní železniční dopravu. Nákladní se postupně utlumovala, ale osobní zažila velký rozmach. Pro přepravu osob už tedy uzel kapacitně ani technicky nevyhovuje, zatímco v případě nákladní dopravy existuje řada ploch, které už nejsou využité, a mohlo by zde vyrůst něco jiného, hodnotnějšího. Stojíme tedy na prahu nové éry rozvoje Brna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Soutěž o návrh nového hlavního nádraží bychom rádi vyhlásili v srpnu, novou podobu železničního uzlu bychom mohli znát přibližně za rok. Porota, která bude návrhy hodnotit, musí zahrnovat všechny partnery tohoto velkého projektu a také renomované odborníky. Bude mít totiž obtížný úkol, protože nejde jen o podobu nádražní budovy a nástupišť, ale i o nalezení optimální polohy a podoby autobusového nádraží, jejich napojení na městskou dopravní síť a také kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru. Tak rozsáhlý zásah do struktury Brna tu sto let nebyl,“ popsal radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Jednou z podmínek pro zahájení soutěžního procesu je jmenování soutěžní poroty. Ta bude složena z tzv. závislé (5 členů) a nezávislé (6 členů) části. Složení nezávislé části poroty navrhla Kancelář architekta města Brna. 3 řádné členy a 2 náhradníky do závislé části poroty nominovala, respektive jmenovala Správa železnic a 2 řádné členy a 3 náhradníky, z toho 2 náhradníky z řad KAM, nominovala, respektive jmenovala Rada města Brna.

Závislá část poroty:
- Ing. Ladislav Kubíček, zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury
- Ing. Luděk Minář, zástupce Ministerstva dopravy ČR
- Ing. Mojmír Nejezchleb, zástupce Správy železnic
- JUDr. Markéta Vaňková, zástupkyně statutárního města Brna
- JUDr. Bohumil Šimek, zástupce Jihomoravského kraje
- Ing. Luboš Knížek jako náhradník, zástupce Ministerstva dopravy ČR
- Ing. Pavel Paidar jako náhradník, zástupce Správy železnic
- RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., jako náhradník, zástupce statutárního města Brna
- doc. Ing. arch. Michal Sedláček jako náhradník, zástupce KAM
- Ing. Martin Všetečka, Ph.D., jako náhradník, zástupce KAM
Nezávislá část poroty:
- prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE (Velká Británie)
- Peter Gero (Německo)
- Igor Marko, MA ARCH ARB (Velká Británie)
- Ing. arch. Zdeňka Vydrová (ČR)
- prof. Ing. arch. Jan Jehlík (ČR)
- doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (ČR)
- Ing. Vladimír Sitta jako náhradník (ČR, Austrálie)
- doc. Ing. arch. Jakub Cigler jako náhradník (ČR)
- doc. Ing. arch. Irena Fialová jako náhradnice (ČR)
- Ing. arch. Štěpán Valouch jako náhradník (ČR)
„Složení nezávislé části poroty jsme volili tak, aby byla zaručena prestiž velké mezinárodní architektonické soutěže. Proto jsme vyzvali významné česky nebo slovensky hovořící osobnosti na poli architektury, které žijí a působí v zahraničí nebo mimo Brno a mají zkušenosti s projekty většího měřítka ať už v České republice, nebo zahraničí. Bylo také zásadní, aby znaly prostředí architektonických soutěží v Česku, především specifika soutěžních podmínek. Jedinou zástupkyní brněnské architektonické scény je Zdeňka Vydrová. Oslovili jsme i další brněnské osobnosti, ty ale projevily zájem se soutěže samy aktivně zúčastnit,“ vysvětlil ředitel KAM Michal Sedláček.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy