Protipovodňová opatření dokončí za rok. Co už je hotové? - Tiskový servis

Protipovodňová opatření dokončí za rok. Co už je hotové?

Jak aktuálně vypadá budování protipovodňových opatření u řeky Svratky? Pomalu vzniká kolonáda, budují se nové stezky a pěšiny nebo lávky pro chodce. Stavbaře čeká mimo jiné ještě tvarování koryta.

Pracuje se nyní zejména na Poříčí v úseku od Novosadského mostu po most na Vídeňské (snímek z července 2023). Foto: Zdeněk Kolařík
Pracuje se nyní zejména na Poříčí v úseku od Novosadského mostu po most na Vídeňské (snímek z července 2023). Foto: Zdeněk Kolařík

Práce na protipovodňových opatřeních v blízkosti řeky Svratky potrvají déle, než bylo původně v plánu. Skončí v dubnu příštího roku. Jedná se o složitou stavbu téměř v centru města, jejíž součástí je i oprava kanalizace, vodovodů a dalších inženýrských sítí. Některé z nich navíc nebyly v podkladech pro projektovou dokumentaci zaznamenány přesně, což vše zkomplikovalo a zbrzdilo. I přes posun dokončení je ale na staveništi čilý ruch.

Pracuje se nyní zejména na Poříčí v úseku od Novosadského mostu po most na Vídeňské, kde vznikne kolonáda s protipovodňovou zdí, stezky a pěšiny. U viaduktu na Uhelné i na Táborského nábřeží pokračují opravy kanalizace. V části od Vídeňského mostu za Hospicem sv. Alžběty vzniká nová lávka pro pěší, brody a tůně. Koryto řeky dostává přírodnější podobu. Růst protipovodňových stěn je možné sledovat v celém bezmála tříkilometrovém budovaném úseku. Za koupalištěm Riviéra stejně jako na levém břehu řeky podél Poříčí je hotová část nové stezky.

Do dubna 2025 je nutné stihnout ještě řadu věcí. V plánu je výstavba kolonády a jejího vstupního objektu včetně propojení s pěšinami a smíšenými stezkami, které v okolí vznikly nebo přibudou nově. U ostatních úseků je nutné tvarovat koryto řeky a vybudovat protipovodňové zdi a hráze. Vznikne nový mokřad v bývalém areálu Favorit. Nedílnou součástí je i vysazení bezmála 1 600 stromů v celém úseku včetně náhradní výsadby mimo staveniště v konkrétních městských částech.

Do projektu patří i rekonstrukce kmenové stoky kanalizace s několika sdruženými objekty masivních odlehčovacích a hradidlových komor, což je náročné nejen z hlediska financí, ale také technologií. I přes nesnáze ale dělníci pokračují v práci, a tak se v dohledné době můžeme těšit na příjemné procházky v blízkosti hladiny řeky.