Přeskočit na obsah

Příprava výstavby na Kamenném vrchu pokračuje, město se vyjádřilo k územnímu řízení

31. srpna 2022

Napojení na infrastrukturu, řešení dopravy a parkování i soulad s územním plánem města a dopad stavby na území – to vše zhodnocuje město jako účastník územního řízení u staveb s celoměstským významem. Pro výstavbu družstevních bytů na Kamenném vrchu dnes radní schválili souhlasné stanovisko.

Předložená projektová dokumentace týkající se 1. etapy plánované výstavby řeší umístění bytových domů, včetně dopravní a technické infrastruktury v území vymezeném ulicemi Koniklecová a Petra Křivky na pozemcích v katastrálním území Nový Lískovec. „Kamenný vrch je jednou z pěti lokalit, kde město projektuje bytové domy do projektu družstevního bydlení, kdy byty nebude stavět developer pro zisk, ale městské družstvo pro svoje členy za nákladové ceny. Ceny bytů tedy budou nižší než na komerčním trhu a navíc družstevníci budou při vstupu do družstva potřebovat mnohem méně svých našetřených peněz, protože úvěry na výstavbu si bude brát družstvo a nikoliv družstevníci. Jde o osvědčený model, kterým se například ve Vídni za 70 let postavilo cca dvě stě tisíc družstevních bytů a nyní tam není žádný problém s nedostupností bydlení. V Brně nyní probíhá přihlašování zájemců, budoucích družstevníků, do projektu. Lidé se mohou hlásit do 15. září a všechny informace, karty jednotlivých bytů i přihlašovací formulář naleznou na webu bydleni.brno.cz,“ shrnul náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

V rámci řešené etapy bude celkem vybudováno 293 bytových jednotek dispozic 2+kk, 3+kk a 4+kk, pět komerčních prostor a 471 odstavných a parkovacích stání, z toho 263 v podzemních podlažích bytových domů a 208 na venkovních plochách. Součástí návrhu jsou veřejná prostranství – ulice, park a zahrady, napojené pěšími trasami na centrální park v severozápadní části území (jeho vybudování je řešeno samostatně, nikoli v rámci tohoto projektu). Bytové domy jsou umístěny kolem dvou nově navržených komunikací napojených na stávající komunikaci v ulici Koniklecová. Součástí nových komunikací budou kolmá a podélná parkovací stání a chodníky. 

„Objekty jsou navrženy jako jednoduché hmoty s plochou střechou doplněné o předstupující lodžie nebo balkony. Ustoupení horních podlaží umožňuje vytvoření prostorných teras. V podzemních podlažích jsou umístěna odstavná a parkovací stání, sklepy a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží jednoho z bytových domů jsou navrženy prostory pro drobnou komerci, zejména prodejny lokálních potravin a ordinace lékařů. Díky tomuto projektu se podaří naplnit cíl u jedné z rozvojových lokalit, které jsme pro bydlení vytyčili a které postupně pro výstavbu připravujeme. K dalším patří například černovické území Na Kaménkách, Západní brána a v neposlední řadě Jižní centrum,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Další informace k projektu i dostupné vizualizace najdete na cobude.brno.cz.

 

 

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.