Přeskočit na obsah

Příprava výstavby na Kamenném vrchu pokračuje, město se vyjádřilo k územnímu řízení

31. srpna 2022

Napojení na infrastrukturu, řešení dopravy a parkování i soulad s územním plánem města a dopad stavby na území – to vše zhodnocuje město jako účastník územního řízení u staveb s celoměstským významem. Pro výstavbu družstevních bytů na Kamenném vrchu dnes radní schválili souhlasné stanovisko.

Předložená projektová dokumentace týkající se 1. etapy plánované výstavby řeší umístění bytových domů, včetně dopravní a technické infrastruktury v území vymezeném ulicemi Koniklecová a Petra Křivky na pozemcích v katastrálním území Nový Lískovec. „Kamenný vrch je jednou z pěti lokalit, kde město projektuje bytové domy do projektu družstevního bydlení, kdy byty nebude stavět developer pro zisk, ale městské družstvo pro svoje členy za nákladové ceny. Ceny bytů tedy budou nižší než na komerčním trhu a navíc družstevníci budou při vstupu do družstva potřebovat mnohem méně svých našetřených peněz, protože úvěry na výstavbu si bude brát družstvo a nikoliv družstevníci. Jde o osvědčený model, kterým se například ve Vídni za 70 let postavilo cca dvě stě tisíc družstevních bytů a nyní tam není žádný problém s nedostupností bydlení. V Brně nyní probíhá přihlašování zájemců, budoucích družstevníků, do projektu. Lidé se mohou hlásit do 15. září a všechny informace, karty jednotlivých bytů i přihlašovací formulář naleznou na webu bydleni.brno.cz,“ shrnul náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

V rámci řešené etapy bude celkem vybudováno 293 bytových jednotek dispozic 2+kk, 3+kk a 4+kk, pět komerčních prostor a 471 odstavných a parkovacích stání, z toho 263 v podzemních podlažích bytových domů a 208 na venkovních plochách. Součástí návrhu jsou veřejná prostranství – ulice, park a zahrady, napojené pěšími trasami na centrální park v severozápadní části území (jeho vybudování je řešeno samostatně, nikoli v rámci tohoto projektu). Bytové domy jsou umístěny kolem dvou nově navržených komunikací napojených na stávající komunikaci v ulici Koniklecová. Součástí nových komunikací budou kolmá a podélná parkovací stání a chodníky. 

„Objekty jsou navrženy jako jednoduché hmoty s plochou střechou doplněné o předstupující lodžie nebo balkony. Ustoupení horních podlaží umožňuje vytvoření prostorných teras. V podzemních podlažích jsou umístěna odstavná a parkovací stání, sklepy a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží jednoho z bytových domů jsou navrženy prostory pro drobnou komerci, zejména prodejny lokálních potravin a ordinace lékařů. Díky tomuto projektu se podaří naplnit cíl u jedné z rozvojových lokalit, které jsme pro bydlení vytyčili a které postupně pro výstavbu připravujeme. K dalším patří například černovické území Na Kaménkách, Západní brána a v neposlední řadě Jižní centrum,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Další informace k projektu i dostupné vizualizace najdete na cobude.brno.cz.

 

 

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Investice, dobrá praxe a energetika – konference Národní sítě Zdravých měst ČR se konala v Brně

Letošní konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) hostilo město Brno. Včerejší program se odehrál v reprezentativních prostorech Zastupitelského sálu na Nové radnici. Témata přednášek se týkala investic samospráv v těžkém období, spolupráce obcí s developery nebo ukázek dobré praxe.

Odlet z Vídně bude ještě komfortnější: parkování za 500 korun na týden, autobus zdarma na nádraží a odsud přímý vlak na letiště

Přímou vlakovou linku z Brna na vídeňské letiště podpoří město zvýhodněným parkováním u Zetoru v Líšni a navazujícím bezplatným autobusem na hlavní nádraží. Novinka začne fungovat od 1. února, v pilotním režimu zatím poběží do 10. června.

Harmonogram zavádění oblastí placeného stání pro letošní rok prošel úpravami. Přidají se dvě další oblasti, zavádění bude pozvolnější

Zavádění nových oblastí placeného stání ve více etapách a přidání dvou zcela nových. To je hlavní změna v aktualizovaném harmonogramu rozšiřování rezidentního parkování pro letošní rok. Novou verzi dnes schválili brněnští radní.

Město podpoří aktivity pro děti

Na dnešním zasedání se radní zabývali podporou volnočasových i školních aktivit pro děti. Jedná se o poskytnutí dotací gymnáziím a středním školám v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2023, dále dotací pro volnočasové spolky či příspěvků na spolupráci s partnerskými školami.