13 osobností obdrželo Cenu města Brna za rok 2023

  • 31. ledna 2024
  • 1 minuta čtení
  • Tadeáš Mima

Výraz úcty významným osobnostem, které jsou spjaty s Brnem, to jsou Ceny města Brna. Za rok 2023 byly uděleny ve 13 kategoriích. Z rukou primátorky Markéty Vaňkové je 30. ledna 2024 v Zastupitelském sále Nové radnice přebrali samotní laureáti nebo jejich blízcí.

Přehled oceněných:

•             prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (přírodní vědy)
•             Ing. Karel Ellinger (zásluhy o svobodu a demokracii)
•             PhDr. Mojmír Jeřábek, Ph.D. (mezinárodní spolupráce města Brna)
•             doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. (lékařské vědy a farmacie)
•             Jiří Lipták (sport)
•             Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (technické vědy)
•             Jiří Netík (výtvarné umění a design)
•             Martin Reiner (literární činnost)
•             prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (hudba)
•             prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (společenské vědy)
•             Mgr. Jana Čipáková (žurnalistika a publicistika)
•             Ing. arch. Marek Jan Štěpán (architektura a urbanismus)
•             Ing. Karel Holomek in memoriam (mimořádný přínos městu Brnu)

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít