Přeskočit na obsah

Pražská konference Housing First potvrdila výjimečnost a důležitost projektu. V Brně se v jeho rámci podařilo zabydlet již 24 domácností

01. června 2022

Konference Housing First a budoucnost sociálního bydlení v České republice, která proběhla minulý týden v Praze, se zúčastnili i zástupci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Ti zde prezentovali projekt Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení. Své zkušenosti na konferenci sdílelo všech třináct měst, v nichž výzva MPSV č. 108 z roku 2019 probíhala. Nastíněna byla i budoucnosti Housing First u nás.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zaštiťovalo konferenci, která shrnovala dosavadní působení pilotních projektů Housing First, jejichž realizace končí letos. Do této první výzvy MPSV z roku 2019 se zapojilo 13 českých měst. „Brno je jedním z nich. Stabilní bydlení představuje základní východisko pro tento projekt. Pracuje se s tím, že jistota bytu dává prostor pro řešení dalších problémů, který daný člověk či rodina má. Po celé republice sklízí projekt úspěch. Jsem ráda, že nejinak je tomu i u nás. Celkově se podařilo zabydlet 24 domácností, z čehož 4 byli nad rámec původního projektu. Tito žadatelé však splňovali cílovou skupinu a mohli se stát součástí Housing First nad rámec původního počtu klientů,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková

„Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení“ je celý název brněnského projektu v rámci Housing First. Ten se nezaměřoval pouze na mladé dospělé a rodiny s dětmi, ale jako jediný i na seniory. Celkem bylo zabydleno 38 dospělých a 30 dětí. Jedním z hlavních cílů je prodloužení nájemní smlouvy, to vypovídá o získání nových kompetencí klienty. Doposud se to povedlo 17 domácnostem, 5 ještě čeká na prodloužení a 2 byla smlouva ukončena. Výjimečná a klíčová je dlouhodobá a soustavná podpora klientů sociálními pracovníky. Ta je vedena individuálně s přihlédnutím k potřebám daného člověka či rodiny. Sociální pracovníci také mapují další potřeby svých klientů a propojují je s dalšími institucemi. Nejčastěji se jedná o pomoc v oblastech zaměstnanosti, stabilizace zdravotního stavu, finanční gramotnosti a další. 

Konference Housing First a budoucnost sociálního bydlení v České republice
Akce se účastnili zástupci všech 13 zapojených měst, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a Platformy pro sociální bydlení. Cílem bylo zhodnocení dosavadního pilotního dotačního programu. Zároveň odborníci z výše uvedených institucí a měst jednali o budoucnosti programu jakožto celkovém směřování projektů podporujících sociální bydlení u nás. 

V celé České republice bylo v rámci této výzvy zabydleno 705 lidí ve 274 domácnostech. Úspěšnost se pohybuje okolo 86 %, což je srovnatelné se zkušenostmi ze zahraničí. Samotné MPSV během celých 3 let trvání dotačního titulu také koordinovalo spolupráci všech zúčastněných subjektů pomocí samostatného projektu Podpora sociálního bydlení, na níž spolupracovalo s Platformou pro sociální bydlení. 

Nová dotační výzva z Operačního programu Zaměstnanost plus by měla být MPSV vypsána na konci června pod názvem Housing Led. Z ní budou jednotliví realizátoři čerpat dotaci pro rozvoj a šíření dostupného bydlení. Jednou ze změn je i rozšíření cílové skupiny, která může programu využít. Nově se vztahuje i na seniory, u této skupiny obyvatel můžeme spatřit nárůst bytové nouze, například v důsledku zvyšování cen nájmů. 

„Na konferenci sdíleli brněnští zástupci své zkušenosti s projektem. Zajímavostí je, že všechny poskytnuté byty v Brně byly obecní. Dále mohli klienti díky provázanosti městských institucí spolupracovat při zařizování bytů, a to se společností SAKO a jejich ReUse programem. Do budoucna chceme pokračovat v projektech důstojného bydlení pro lidi v bytové a sociální nouzi. Mezi novými aktivitami najdeme Sociální realitní agenturu. Zaměřit se chceme také na prevenci ztráty bydlení. Palčivou otázkou je i začleňování mladých dospělých po opuštění dětských domovů a jiných institucí do společnosti. Tomu se chceme také věnovat,“ doplnil náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl

Zdeňka Obalilová
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.