Pozemky ve Slatině a v Tuřanech město prodá státu. Umožní tak napojení Černovické terasy na D1 - Tiskový servis

Pozemky ve Slatině a v Tuřanech město prodá státu. Umožní tak napojení Černovické terasy na D1

  • 22. května 2024
  • 1 minuta čtení

Brno prodá své pozemky nebo jejich části ve Slatině a v Tuřanech českému státu, resp. Ředitelství silnic a dálnic, s. p., aby zde ŘSD mohlo vybudovat dvě mimoúrovňové křižovatky umožňující připojení průmyslové zóny v území Černovické terasy přímo na dálnici D1.

„Na pozemcích je plánovaná veřejně prospěšná stavba, která uleví lidem ve Slatině a zároveň zkvalitní nejen napojení průmyslové zóny na Černovické terase, ale i letiště v Tuřanech. Výhledově nám to také umožní další rozvoj v této oblasti. Město za pozemky od státu dostane celkem 53 milionů korun,“ upřesnil radní města Brna Jiří Oliva.

„V plánu je postavit zde dálniční křižovatku skládající se ze dvou mimoúrovňových křižovatek připojených na dvě různé komunikace. Díky tomu se Černovická terasa přímo napojí na D1 a zároveň zůstane zachované i současné napojení prostřednictvím silnice III/15289,“ doplnil starosta MČ Brno-Slatina Jiří Ides.

Další články z rubriky