Poplatek za svoz odpadu: kolik, kdy, kdo, jak? - Tiskový servis

Poplatek za svoz odpadu: kolik, kdy, kdo, jak?

  • 02. května 2023
  • 2 minuty čtení
  • Zdeňka Obalilová

Pravidelný poplatek za svoz komunálního odpadu se nikomu nevyhne ani letos. Jsou v pravidlech nějaké novinky? Kdo je poplatníkem, kdo je osvobozen a jak je to s právnickými osobami? 

Poplatek za svoz odpadu: kolik, kdy, kdo, jak?
Poplatek za svoz odpadu: kolik, kdy, kdo, jak?

Výše poplatku v Brně zůstává již desátým rokem stejná – 670 korun, splatnost je také tradiční: k 31. květnu 2023. Od loňského roku kromě fyzických osob s trvalým bydlištěm v Brně platí za svoz odpadu také právnické osoby, které ve městě vlastní nemovitost (byt, rodinný dům či stavbu pro rekreaci), kde není nahlášena k pobytu fyzická osoba (nepleťte si s povinností právnické osoby platit za odpad vznikající z její činnosti). Pro tyto případy je založen odlišný účet.

Povinnost zaplatit za komunální odpad má každý člověk s trvalým pobytem v Brně, dále cizinci s některým z povolených typů pobytu a cizinci (EU), kteří se zdržují v Brně déle než 3 měsíce.

Výjimku z úhrady mají senioři, kteří v daném roce dosáhli nebo dosáhnou 70 let věku, a děti do 3 let včetně. Osvobozeno je rovněž třetí a každé další dítě v rodině. Podrobnosti najdete na www.brno.cz/odpady.

Nejsnazší cesta vede přes webový portál Brno iD, kde po registraci zaplatíte klidně za celou rodinu, znáte-li rodná čísla všech poplatníků. Je to také jediné místo, kde lze tuto hromadnou platbu provést, protože podle legislativy je nyní nutné při platbě bezhotovostně či složenkou vždy uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka – tudíž zaplatit za každého rodinného příslušníka zvlášť.

Poslední možností je osobně navštívit Magistrát města Brna na Šumavské 35, budovu C, a zaplatit za odvoz odpadu hotově na přepážce. Pokladní hodiny jsou taktéž na webu www.brno.cz/odpady. Upozorňujeme, že pokladny v budově magistrátu na Malinovského náměstí jsou zrušeny. Poplatek zde zaplatit nelze. 

Levnější šalinkarta, bude?

Dotaci v hodnotě 1 425 korun poskytuje Brno i v letošním roce na zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD. Šalinkarta musí obsahovat zóny 100 a 101 případně další navazující. Nárok na ni má každý Brňan, který zaplatil na daný rok poplatek za svoz odpadu. O dotaci tedy může požádat: osoba, která má v Brně trvalé bydliště, dále osoba, která v Brně vlastní nemovitost, v níž není nikdo hlášen k pobytu, a také osoba, která má na území Brna hlášen pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Celou žádost vyřídíte na webu brnoid.cz v modulu MHD přímo v přehledu jízdenek. O dotaci lze žádat nejpozději do 60 dnů od data zakoupení roční šalinkarty.

 

Další články z rubriky